Klima-, energi- og miljøteknikk, del 1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
146 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205396487

Klima-, energi- og miljøteknikk, del 1

Vg2 KEM

Denne boka er skrevet for elever på Vg2 KEM og egner seg også godt for alle som ønsker å vite mer om fellesnevnerene fra de tre fagene: rørleggerfaget, taktekkerfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget.
Pris 445,00
  • Ved siden av å legge stor vekt på helse, miljø og sikkerhet, tar boka for seg alle fellesområdene for de tre fagene.
  • Det gjelder bygningsfysikk, materiallære, sammenføyninger, tegningsforståelse, økonomi, kvalitetssikring og aktuelt lovverk.
  • For hvert kapittel er det kontrollspørsmål og arbeidsoppgaver.

Boka er utviklet i samarbeid med bransjeforeningene for de tre fagene:

  • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – NRL
  • Takentreprenørenes Forening – TEF
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund – VBL