Adaptiv læring

Smart Øving - En helt ny og personlig læringsopplevelse.

Gyldendal Undervisning lager neste generasjon læremiddel. I samarbeid med Knewton, verdens ledende selskap innen adaptiv læring, tar vi i bruk det ypperste av teknologi for å gi lærere og elever en helt ny og personlig læringsopplevelse. Multi Smart Øving gir hver elev oppgaver som kontinuerlig tilpasses deres nivå. Samtidig får læreren detaljert innsikt i hver enkelt elevs kompetanse og utvikling.

Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...
Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.