Digitale læringsplattformer og personvern

Å ivareta personvernet på en god og trygg måte er svært viktig i dagens digitale skolehverdag.

De siste årene har det skjedd en stor teknologisk utvikling i skole- og barnehagesektoren. Borte er håndskrevne meldingsbøker og innleveringer på slutten av timen. Nå blir det anmerkninger for dårlig oppførsel lagret digitalt og besvarelser innlevert elektronisk. Det er selvsagt svært positivt at skolen tar i bruk ny teknologi. Samtidig har Datatilsynet avdekket store mangler i hvordan skolene registrerer, bruker og lagrer personopplysninger.                                                                                                                                                                                                                    (Bjørn Erik Thon, Direktør i Datatilsynet, 14.juni 2015)

Dette innlegget, skrevet av Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon belyser et tema som er høyaktuelt for både skolevesen og undervisningsforlag. Den elektroniske teknologien har gjort sitt inntog i norsk skole, noe som medfører at skoler rundt om i landet må behandle betydelige mengder av personopplysninger. Forlagene på sin side, bør ha dette i tankene når digitale læremidler utvikles.

I Datatilsynets samlerapport fra 2014 om personvern i skole og barnehage, peker tilsynet på at tilbydere av læringsplattformer mener kunnskap om personopplysningens krav varierer, både når det kommer til kunnskap om hvem som skal ha en rolle som behandlingsansvarlig, så vel som hva det innebærer å inneha denne rollen. Videre viser det seg at mange skoleeiere ikke etterspør databehandleravtaler fra tilbydere.

Digitale retningslinjer

Thon poengterer i sitt innlegg er at skoleeiere trenger digital kompetanse for personvern. Sett fra forlagets side bør det vel også være slik at vi, som tilbydere av digitale tjenester, også burde ha denne kompetansen? Likeså et ansvar for å ivareta brukernes personvern? Helt klart. I Gyldendal har man klare retningslinjer på hvordan personalopplysninger skal håndteres, noe som er helt sentralt når elvedata skal lagres. Å ivareta personvern på en trygg og god måte er viktig når man utvikler neste generasjons læremidler, og noe som antageligvis bare vil bli viktigere i årene som kommer.  

Relaterte artikler

Rekk opp hånda!

Rekk opp hånda!

Våre favorittpodcastere, Janne og Martin, intervjuer lærer og foredragsholder Simen Spurkland i forkant av SETT-dagene.