Om Eureka!

- nøkkelen til å forstå naturfag. Eureka! tar elever og lærere på alvor og er utviklet i tett samarbeid med praktiserende lærere.

Læreverket er skrevet slik at det skal være lett å lære og forstå naturfag. Bøkene har tydelig faglig fokus, ryddig struktur og instruktive tegninger og foto. Bildetekstene spiller på lag med øvrig tekst. Tilrettelagt for variert undervisning. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode, og Eureka! er markedsleder i faget.

  

Læreverket stiller tankevekkende ikke-reproduserende spørsmål. Aktivitetene gir god begrepsstruktur og strategier for å tenke kritisk. Aktivitetene gir elevene praktisk erfaring og fører til resonnering og erkjennelse. Et ordbibliotek bakerst i boka gir elevene gode forklaringer på ord og uttrykk i teksten. På innsiden av omsalget finnes grunnstoffenes periodesystem.

I Eureka! vektlegges:

  • Tydelige mål, fokus på begreper
  • Enkle fagtekster
  • Spennende og varierte aktiviteter
  • Gode illustrasjoner med forklarende tekst. Instruktive fagtegninger
  • Tilrettelegging for variert undervisning
  • Lærerens bok gir mange faglige råd og tips til læreren
  • Arbeidsheftet er et engangshefte som trener elevenes grunnleggende ferdigheter og letter begrepsinnlæringen. Heftet er tilpasset kapitlene i grunnboka
  • Et eget nettsted retter seg mot elever og lærere