Personvernerklæring Praxi

Sist oppdatert 09. 10. 2023

Om tjenesten og formål for behandlingene

Praxi er en spillapplikasjon (app) som er utviklet for sykepleierstudenter og sykepleiere. Spillet er basert på fagene anatomi, fysiologi, sykdomslære og grunnleggende sykepleie. Spilleren får gjennom bruk av appen innblikk i sykepleierrollen og hvordan fagene henger sammen gjennom ulike oppgaver og caser som bygger på hverandre. Dette bidrar til å bygge bro mellom teori og praksis. Spillet er utviklet i samarbeid med Attensi.

Formålet med å samle informasjon er å gi tilgang til brukerens personlige side i Praxi slik at brukeren får oversikt over egen progresjon basert på brukerens spilldata og resultater.

Nedenfor beskriver vi hvilke opplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem og hva vi gjør med dem. Hensikten med denne personvernerklæringen er at du som bruker skal få informasjon om behandlingene av personopplysninger og være trygg på at Gyldendal ivaretar ditt personvern.

 

Ansvar for behandlingene

Gyldendal  er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Gyldendal Norsk Forlag AS (org. nr. 946163899) ved administrerende direktør

Postboks 6860, St. Olavs plass. 0130 OSLO

Kundeservice: support@gyldendal.no

Personvernombud: personvernombud@gyldendal.no

For mer informasjon om Gyldendal som behandlingsansvarlig, se her.

Dine rettigheter

Har du personopplysninger registrert hos Gyldendal som behandlingsansvarlig har du blant annet rett til å be om innsyn i dine opplysninger og rett til å få korrigert eller slettet opplysninger vi har om deg. Hvis behandling av dine personopplysninger baseres på samtykke kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Les mer om dine rettigheter og hvordan du kan utøve disse her.

Vi gjør oppmerksom på at sletting av personopplysninger vil kunne medføre at produktet ikke lenger kan benyttes.

 

Hvilke opplysninger behandles, hvordan og hvor lenge

Pålogging

Bruk av Praxi forutsetter innsamling av personopplysninger. Spilleren må lese og godkjenne denne for å kunne benytte appen.

Personopplysninger som behandles gjelder følgende typer og kategorier av opplysninger: Brukernavn, fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post, tittel, avdeling, region/distrikt i tillegg til statistikk og analyse av individuelle resultater fra gjennomføring av tester i simuleringsprogramvare.

Personopplysningene vil være underlagt følgende grunnleggende behandlingsaktiviteter: Administrasjon av innloggingsinformasjon i forbindelse med innlogging, registrering og analyse av individuelle resultater og aktiviteter fra gjennomføring av tester i simuleringsprogramvare, formidle rapporter til behandlingsansvarlig og support. Det samles inn informasjon om bruk av IP adresse når spillet er i bruk. Informasjonen slettes eller anonymiseres når spillet stenges.

Brukeraktivitet

For at spilleren skal se fremdrift og resultat i spillet, både for seg selv og på resultatlisten, registreres og lagres alle svarene. Spilleren kan velge om hen ønsker å vises med fornavn og etternavn på ledertavlen i appen, eller være anonym. Dersom brukeren ikke er anonym vil navn og studiested være synlige for andre brukere av appen. Dette valget gjøres under innstillingene i applikasjonen.

Personopplysningene som brukes i tilknytning til Praxi lagres hos underleverandøren, Attensi. Brukerinformasjonen vil være lagret så lenge brukeren er aktiv i appen. En inaktiv bruker sine personopplysninger anonymiseres 2 år etter siste pålogging i appen. Resultater og aktiviteter slettes ikke, men de kan ikke tilbakeføres til brukeren.

Gyldendal kan benytte tekniske opplysninger om appen for redaksjonelle endringer og i markedsføringsøyemed. Gyldendal vil ikke benytte personopplysninger annet enn hvilken skole flest brukere av appen er registrert ved, antall nedlastede apper, hvilke moduler som spilles hyppigst, hvor lang tid spillerne bruker per modul, hvilke moduler som er startet, bestått og ikke bestått og lignende bruk av aggregerte data.

Support

For support og brukerstøtte lagres opplysninger som er nevnt over. Opplysninger for support slettes automatisk etter 12 måneder eller 2 år, avhengig av hvilken kategori supporten har. dager.

Underleverandører og sikkerhet

Gyldendal benytter Attensi som underleverandør for Praxi. Attensi leverer en simuleringsbasert plattform til å publisere innhold til Praxi og personopplysninger ved bruk av appen lagres hos Praxi.

Påloggingsinformasjonen går via Attensi sitt felles innloggingssystem. Attensi benytter servere lokalisert i EU/EØS som driftes etter ISO 27001 standarden.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår.

Mer om hvordan Gyldendal behandler personopplysninger kan leses her: (https://www.gyldendal.no/Personvern/Personvernerklaering).

 

Bruk av informasjonskapsler

Underleverandøren benytter bruker informasjonskapsler (cookies). Dette gir deg som bruker tilgang til funksjonaliteter og tjenester som krever dette. Les mer om Attensi’s bruk av cookies her