Personvernerklæring Sykepleiehåndboka - SHB

Sist oppdatert 15. 09. 2023

Om tjenesten og formål for behandlingene

Sykepleiehåndboka (SHB) er et digitalt prosedyreverktøy for helsetjenesten. Den gir brukerne tilgang til et bredt utvalg av kunnskapsbaserte prosedyrer. De beskriver på en forståelig måte gjennomføring og forholdsregler og tilbyr tilleggsstoff og referanser.

Flere prosedyrer i SHB forutsetter helsefaglig kompetanse, i noen tilfeller spesialkompetanse. En rekke prosedyrer krever at en lege delegerer til helsepersonell eller sykepleier å utføre dem. SHB anbefaler at sykepleiere og annet helsepersonell sikrer at de har rett delegering før de utfører prosedyren i SHB. For mer informasjon om bruksvilkår, se her.

Gyldendal behandler personopplysninger om brukere av Qudos. Formålet med innsamling av personopplysninger er å gi tilgang til produktet og utarbeide brukerstatistikk, herunder å analysere bruksmønster for å videreutvikle og forbedre produktet, og tilpasse brukeropplevelsen. Loggføringen brukes også til å avsløre bruk som er i strid med brukervilkårene.  

Nedenfor beskriver vi hvilke opplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem og hva vi gjør med dem. Hensikten med denne personvernerklæringen er at du som bruker skal få informasjon om behandlingene av personopplysninger i Qudos og være trygg på at Gyldendal ivaretar ditt personvern.

 

Ansvar for behandlingene

Har du tilgang til SHB gjennom din arbeidsgiver kan tilgangen gis på flere måter. Hvis du ikke har logger inn med brukernavn og passord, lagres det ingen personvernopplysninger. Hvis du logger inn med brukernavn og passord som er tilknyttet arbeidsgiver, er det denne virksomheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Gyldendal vil dermed behandle opplysningene i SHB på vegne av arbeidsgiver eller den virksomheten du er tilknyttet. Hvordan denne behandlingen skal foregå er regulert av en databehandleravtale mellom Gyldendal og din arbeidsgiver. Gjennom avtalen plikter Gyldendal blant annet å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene og at SHB ikke behandler flere opplysninger eller lagrer de lenger enn det som er nødvendig for arbeidsgivers formål. Dine rettigheter for innsyn i, endring, sletting eller utlevering er også regulert i avtalen og henvendelser rundt dette skal rettes til arbeidsgiver.

Har du kjøpt tilgang til SHB som privatperson er Gyldendal behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Les mer her.

Gyldendal Norsk Forlag AS (org. nr. 946163899) ved administrerende direktør

Postboks 6860, St. Olavs plass. 0130 OSLO

Kundeservice: support@gyldendal.no

Personvernombud: personvernombud@gyldendal.no

For mer informasjon om Gyldendal som behandlingsansvarlig, se her.

Dine rettigheter

Har du personopplysninger registrert hos Gyldendal som behandlingsansvarlig har du blant annet rett til å be om innsyn i dine opplysninger og rett til å få korrigert eller slettet opplysninger vi har om deg. Hvis behandling av dine personopplysninger baseres på samtykke kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Les mer om dine rettigheter og hvordan du kan utøve disse her.

Hvilke opplysninger behandles, hvordan og hvor lenge

Pålogging

Påloggingen til SHB skjer gjennom Gyldendals felles innloggingssystem. Enten ved en felles tilgang for virksomheten eller ved at brukere registrerer en egen brukerprofil. Gyldendal registrerer da informasjon som fornavn, etternavn, e-postadresse, IP-adresse, maskinvare, tidspunkt og nettleser ved innlogging og utlogging.

Brukeraktivitet

For å få tilgang til SHB som privatperson kjøpes det tilgang via vår nettbutikk. Brukerne må da opprette og logge inn med egen brukerprofil. Det registreres påloggingsinformasjon som beskrevet ovenfor.

SHB sporer hvilke prosedyrer som åpnes, for å kunne gi virksomhetene statistikk, men disse dataene er ikke personifiserte.

Lagring av informasjon

Innloggings- og utloggingsinformasjon slettes automatisk etter 14 dager.

Alle opplysninger som er knyttet til din bruker slettes senest etter 2 års inaktivtet og lisensen er utløpt.

For privatpersoner som kjøper tilgang til SHB via betalingsløsningen, vil også kjøpsinformasjonen lagres for å kunne gjennomføre kjøpet og sikre at kunden mottar riktig produkt. Informasjonen benyttes også for å kunne yte support tilknyttet til kjøp.

Support

For support og brukerstøtte lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type maskin, nettleser, hvilken status du som bruker har på et kurs og når de har vært registrert. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til, for å kunne løse supporthenvendelser. Opplysninger for support slettes automatisk etter 12 måneder eller 2 år, avhengig av hvilken kategori supporten har. dager.

Privatpersoner som kjøper tilgang til kurs via betalingsløsningen lagres kjøpsinformasjonen lagres for å kunne yte support tilknyttet til kjøp.

Underleverandører og sikkerhet

SHB benytter en plattform utviklet av Gyldendal Norsk Forlag. Alle opplysningene behandles på servere som er lokalisert i EU/EØS og driftes etter ISO 27001-standarden. I de tilfellene der servere er eid av amerikanske selskaper brukes EU-U.S Data Privacy Framework.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår. Se også kjøps- og bruksvilkår for Qudos her.

Mer om hvordan Gyldendal behandler personopplysninger kan leses her: (https://www.gyldendal.no/Personvern/Personvernerklaering).

 

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Dette gir deg som bruker tilgang til funksjonaliteter og tjenester som krever dette. Vi bruker cookies for å sikre at nettsiden fungerer.

SHB bruker informasjonskapsler (cookies) til påloggingsløpet. Vi sporer også hvilke prosedyrer som åpnes, for å kunne gi virksomhetene statistikk, men disse dataene er ikke personifiserte.

Oversikt over informasjonskapsler finnes her.