Kjøpshistorikk og mottakere av vurderingseksemplarer

Vi oppbevarer opplysninger om din kjøpshistorikk så lenge regnskapsloven pålegger oss å oppbevare opplysningene. Deretter blir opplysningene slettet eller anonymisert senest innen to år etter ditt siste kjøp. 

Henvendelser til kundeservice

Eposthenvendelser slettes innen tre år fra siste henvendelse.

Brukere med lisens til våre produkter/tjenester 

Automatisk sletting to år etter at lisensforholdet har opphørt og du ikke har vært pålogget i perioden.

Kunder, for eksempel mottakere av nyhetsbrev, deltakere på arrangementer, mottakere av spørreundersøkelser mv.

Automatisk sletting to år etter siste aktivitet.