Å være forsiktig, sensitiv eller sosialt engstelig som person kan være utfordrende, uten at det blir et hinder i livet. For andre kan det derimot medføre omfattende problemer. Theresa Willberg og Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs fikk øynene opp for slike personlighetsproblemer på 1990-tallet. Ettersom det enda ikke har blitt skrevet bøker på norsk om engstelig unnvikende personlighetsproblemer var tiden inne for å skrive en bok om temaet. I boken Å ønske men ikke våge: Om engstelig unnvikende personlighetsproblemer skriver de om ulike sider ved denne typen personlighetsproblemer slik at vanskene skal bli mer forståelige.

Lytt til episoden der du hører på podkast eller ved å spille av nedenfor. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen. Programleder er Anders Høglund.

Bannerfoto: Getty images / michellegibson

Theresa Wilberg er psykiater, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved UiO. Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

I denne episoden forteller de blant annet om hvorfor barna med denne typen personlighetsproblemer ofte blir oversett og hvorfor de de selv fikk øynene opp for denne problematikken.

Forfattere Å Ønske, Men Ikke Våge Theresa Wilberg Og Ingeborg Ulltveit Moe Eikenæs

Les mer om boken her

Relaterte artikler