Vi har alle mer eller mindre personlighetsproblemer, men fra tid og annen skjærer det seg, sier Sigmund Karterud. Han er professor i psykiatri og har hatt en sentral rolle i oppbygningen av psykoterapeutiske behandlingsprogrammer i Norge for alvorlige personlighetsforstyrrelser. Han har skrevet en rekke lærebøker om selvpsykologi, gruppepsykoterapi, personlighet, personlighetspsykiatri og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

I sin nyeste bok, Personlighetsfokusert terapi, tar han for seg lettere til moderate personlighetsproblemer. Boken beskriver hvordan terapeuter raskt kan se sammenhengen mellom plagsomme symptomer og personlighetsmessige problemer, og komme i gang med en aktiv psykoterapi som knytter forbindelsen mellom symptomer og følelsesmønster, tilknytningsstil og mentaliseringsproblemer.

Lytt til episoden der du hører på podkast eller ved å spille av nedenfor. Programleder er Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen.

Om forfatteren

Sigmund Karterud

Sigmund Karterud

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og har hatt en sentral rolle i oppbygningen av psykoterapeutiske behandlingsprogrammer i Norge for alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Han har skrevet en rekke lærebøker om selvpsykologi, gruppepsykoterapi, personlighet, personlighetspsykiatri og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Denne boken handler om lettere til moderate personlighetsproblemer.

Les mer om boken

Relaterte artikler