Bransjelære Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2007
112 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205374164

Bransjelære

Vg2 Byggteknikk

Boka beskriver regelverket som eksisterer innen bransjen og forklarer gjennomføringen av nødvendige HMS tiltak.
Pris 245,00
Utsolgt
  • Saksgangen i en byggeprosess blir forklart og forskjellige anbudsformer og kontraktsformer blir gjennomgått.
  • Avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har et eget kapittel som tar for seg de rettigheter og plikter partene har i en arbeidssituasjon.
  • HMS er viet stor plass i boka, med gjennomgang av Arbeidsmiljøloven og det ansvar arbeidsgiver og arbeidstaker har i forhold til loven.
  • Inn her hører også avfallshåndtering på den enkelte arbeidsplass.
  • Tegningslesing, målestokk og beskrivelser er også sentrale emner som får et eget kapittel.

Se eget nettsted