Mur Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
148 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387126

Mur

Vg2 Byggteknikk

Boka dekker målene for muring i programfaget Produksjon i læreplanen for Vg2 byggteknikk
Pris 455,00
  • Boka omhandler teglstein og lettklinkerblokker og viser hvordan en utfører teglsteinsmuring med ulike forband og muring med lettklinkerblokker.
  • Tar for seg ulike murprodukter av betong og porebetong, og omhandler mur- og puss mørtler og sammensetning og egenskaper til mørtler, basert på gjeldende norske og europeiske standarder.
  • Pussing av mur blir også omtalt.
  • Det siste kapitlet gjør greie for ulike typer fl iser, egenskaper til fliser og flissetting på vegg.
  • Fagstoffet er presentert i et enkelt språk, og tekst og illustrasjoner utgjør en helhet som gir en god forståelse av hva det vil si å arbeide innenfor murerfaget.
  • Faguttrykk er forklart underveis etter hvert som de dukker opp.

Byggfag nettressurs