Systemforståelse

Praktiske eksempler og oppgaver

Elsikkerhet og førstehjelp

Om elektrofag

Serien for Vg1 elektrofag er et komplett læremiddel som dekker felles programfag i læreplanen for Vg1 elektrofag. Det er mange praktiske eksempler som gir en god system- og sikkerhetsforståelse. Teorioppgaver og praktiske oppgaver med ulik vanskelighetsgrad er integrert i hvert enkelt kapittel.

  • fokuserer på systemforståelse
  • knytter grunnleggende elektroteknikk og elektronikk til systemene der det er behov for det
  • innarbeider forståelse for elsikkerhet, dokumentasjon og lover, forskrifter og normer
  • enkelt språk og gode illustrasjoner
Om elektrofag

Forfattere

Hans Wold

Hans Wold

Hans Wold har undervisningserfaring fra Gjøvik vgs og fagskolen i Gjøvik, og har utdanning fra Luftforsvarets radarskole, Gjøvik tekniske skole og NTH.

Helge Strømme

Helge Strømme

Helge Strømme har vært lærer og avdelingsleder ved Skogmo videregående skole i Skien. Han har fagbrev som elektriker og er utdannet ingeniør ved Østfold Ingeniørhøgskole.