Barn i naturen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2001
324 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205285019

Barn i naturen

Utfordringer - opplevelse - læring

Barn som får være ute i all slags vær i mange situasjoner og i samvær med andre barn og voksne, vil ha med seg opplevelser og viktige opplevelser for resten av livet.
Pris 635,00

Boka tar utgangspunkt i hvordan barn og unges evne til erkjennelse, opplevelse, innlevelse, utfoldelse og deltagelse kan utvides gjennom friluftsliv, i aktivitet og samvær med andre og ved bruk av uteskole. En fysisk aktiv tverrfaglig uteskole gir gode muligheter for helhetlig læring. Siste kapittel omhandler førstehjelp.