Idrettens mentale treningslære Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
160 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205342460

Idrettens mentale treningslære

La deg inspirere!
Pris 529,00

Det har skjedd en stor utvikling innenfor idretten de siste årene, og fokuset på mental trening har stadig økt. Det er etter hvert naturlig blant idrettsutøvere å snakke om avspenningstrening, fokus og betydningen av riktig målsetting. Visualisering er også et verktøy mange utøvere har begynt å ta systematisk i bruk, og stressmestring er noe både trenere og utøvere er opptatt av. Det har derfor skjedd mye siden første gang vi gav ut boken Idrettens mentale treningslære, og det er oppmuntrende. Nye generasjoner utøvere vil etter all sannsynlighet være bedre forberedt
mentalt enn mange var før dem. Det positive er at mental trening også er nyttig langt utenfor idrettsarenaen. Derfor er dette god investering av tid!
I denne reviderte utgaven har vi inkludert nye eksempler og teoretiske forklaringsmodeller som har kommet til i den senere tid. Det er spesielt innenfor feltene visualsering og konsentrasjon det er kommet ny innsikt som det er viktig å merke seg. Boken retter seg både mot utøvere og trenere som ønsker å utvikle sine mentale ferdigheter. Vi håper du lar deg inspirere. God lesning og god trening!
Boken er en samarbeidsutgivelse med Olympiatoppen.