Om helse, = HS Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
448 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387560

Om helse, = HS

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Om helse dekker kompetansemålene i programfaget Helsefremmende arbeid
Pris 769,00
Utsolgt

Begrepene fysisk og psykisk helse, livsstil, helsefremmende arbeid og forebyggende helsearbeid går som en rød tråd gjennom kapitlene.
I de 17 kapitlene får elevene en innføring i temaer som helse og livsstil med vekt på fysisk aktivitet og kosthold, immunforsvar og smitte, fysiologi knyttet til livsstilssykdommer og førstehjelp.

Den som arbeider i oppvekst-, helse- og sosialsektoren er rollemodell med sin livsstil og trenger derfor kompetanse og bevissthet rundt egen livsstil. Som yrkesutøver skal en kunne bistå den som trenger hjelp til egenomsorg – ved å informere og motivere eller ved å gi praktisk hjelp. Sammenhengen mellom livsstilsfaktorene og helse blir derfor grundig behandlet i boka i tillegg til å bli kjent med de offentlige satsningsområdene for bedre helse. Kompetanse bidrar til yrkesstolthet.