Dette er Min norsk Smart Øving

Min norsk Smart Øving er en adaptiv læringsressurs som gir eleven et individuelt tilpasset opplæringsløp. Du som lærer får kontinuerlig oversikt over hva eleven mestrer og ikke, et nyttig verktøy for å følge opp de ulike elevene.

Elevene holdes slik i sin egen utviklingssone, og hver elev vil hele tiden møte utfordringer tilpasset eget behov. 

Prøv gratis i 14 dager 


MA73287

Læremidler for Min norsk Smart Øving


Slik fungerer Smart Øving

Hvordan skiller Smart Øving seg fra andre adaptive og nettbaserte øvingsverktøy? Hva er egentlig adaptivitet? Hvordan vet programmet hva eleven trenger å øve mer på?

Lær mer

Adaptivitet Animasjon

Undervisningstips

Her får du som lærer noen nyttige opplegg og tips til undervisningen i Min norsk.

Gå til 

MA79874