Min norsk Smart Øving

Læremidler

Hva er adaptiv læring?

Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Produktet utvikles i samarbeid med Knewton, som er verdensledende på feltet.

Hva Er Adaptiv Laering Guux Info

Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Produktet utvikles i samarbeid med Knewton, som er verdensledende på feltet.

Min norsk Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Produktet utvikles i samarbeid med Knewton, som er verdensledende på feltet. Adaptiv læring forbedrer undervisningen ved å gi alle deltakerne et individuelt tilpasset opplæringsløp. Deltakeren plasseres i sentrum, og undervisningen bygges opp rundt behovene og forutsetningene til hver enkelt deltaker. En deltaker som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en deltaker som sliter med et lærestoff, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver deltaker jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Denne individuelle tilpasningen er basert på et kraftig verktøy for læringsanalyse som kartlegger elevenes kompetanse med utgangspunkt i læringsmålene. I et omfattende system som Min norsk Smart Øving, kan deltakere sendes ned i nivå, til de læringsmålene deltakeren har best utbytte av å jobbe med. Når disse forutsetningene er på plass, sendes deltakeren tilbake igjen til de aktuelle læringsmålene, og forhåpentligvis kan deltakeren nå arbeide fruktbart med dem.

Adaptiv læring er basert på beskrivelser av hver enkelt deltakers kompetanse. I Min norsk Smart Øving kan læreren hele tiden se disse beskrivelsene slik de kontinuerlig utvikles i læringsprosessen. Det gir lærer anledning til å følge den faglige utviklingen, både generelt på klassenivå og detaljert til hver enkelt deltaker. 

Nyheter