Dette er Min norsk

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Min norsk har bøker og digitale ressurser for alle spor og gir voksne innvandrere de beste forutsetningene for å lære norsk og delta i det norske samfunnet.

Les mer om Min norsk her

Hva Er Adaptiv Laering Guux Info (1)

Min norsk Smart Øving

Smart Øving er et adaptivt, digitalt læringsverktøy som gir hver deltaker et tilpasset læringsforløp. Det inneholder mer enn 12 000 oppgaver på nivå A1 og A2 samt en fyldig grammatikkdel som også dekker nivå B1. Smart Øving har også noen smakebiter på oppgaver til temaene på nivå B1, og fra skolestart høsten 2020 vil Smart Øving inneholde oppgaver til alle temaene på B1-nivå.

Gå til

Min norsk Smart Øving

Aktuelt

Lærerveiledninger

Her finner du lærerveiledning til alle temaene i Min norsk.

 

Les mer

Laererveiledninger Guux Info

Undervisningstips

Her får du som lærer noen nyttige opplegg og tips til undervisningen.

 

 

Se her

Om Hs Pluss

BELMA-prisen

Ett av Europas beste læreverk!

Under bokmessa i Frankfurt 2019 ble Min norsk kåret til ett av Europas beste læreverk.

Les mer

Min Norsk Ett Av Europas Beste Laereverk Guux Info

Lærerveiledning

for Min norsk Smart Øving

Lærerveiledning for Min norsk Smart Øving

Nyheter

"Vi trenger en norskopplæring som gjør at den enkelte deltaker får utnyttet sitt potensiale maksimalt, og det er ambisjonen bak Min norsk."
Hege Christin Eikeland, redaktør

Forfatttere

Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad er koordinator for introduksjonsprogram ved Porsgrunn VO. Hun har mastergrad i norsk som andrespråk og har jobbet som lærer på spor 1 og i arbeidsrettet norskopplæring. 

Erik Størdal Rygge

Erik Størdal Rygge

Erik Størdal Rygge er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i Norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som lærer i voksenopplæringen og jobber nå ved Moss VOKS. Han er også prøveleder for norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøvene og sensor på skriftlig B1-B2-nivå for Kompetanse Norge.

Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen er lærer og jobber med arbeidsrettet opplæring og med oppfølging av deltakere i praksis. Hun er cand. philol med norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har erfaring med alle spor og nivåer. 

Nina Jernberg

Nina Jernberg

Nina Jernberg har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk på alle spor og nivåer. Hun har jobbet med vurdering for læring, arbeidsrettet norsk og læring i arbeidslivet for Vox. Hun har holdt mange kurs for lærere.

Thuy Thanh Pham

Thuy Thanh Pham

Thuy Thanh Pham er utdannet allmennlærer fra Vietnam og har en mastergrad i Norsk som andrespråk fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap ved voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.  

Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen er lærer på spor 1 ved Trondheim voksenopplæringssenter og har videreutdanning fra studiet Undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn ved UiB.

Åsil Rønning

Åsil Rønning

Åsil Rønning har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne ved Oslo voksenopplæring Skullerud. Hun har bidratt til utviklingen av Min norsk som manusarbeidet på Min norsk Smart Øving.