Dette er Min norsk

Min norsk har bøker og digitale ressurser for alle spor, og gir voksne innvandrere de beste verktøyene for å lære norsk og delta i det norske samfunnet.

Min norsk gir lærerne fleksibilitet og innsikt i deltakernes progresjon
Min norsk er bygd opp tematisk, og som lærer kan du velge temaer i den rekkefølgen som passer for dine deltakere. På lærersiden i Smart Øving får du en kontinuerlig oversikt over deltakernes progresjon og nivå - en innsikt som hjelper deg å tilrettelegge undervisningen best mulig.

Min norsk gir deltakerne mer tilpasset opplæring ved hjelp av Smart Øving
Smart Øving er et adaptivt, digitalt læringsverktøy som gir hver deltaker et tilpasset læringsforløp. De får nivåtilpassede oppgaver i lytting, lesing og skriving, og de kan øve på grammatikk og språklyder i egne deler. Smart Øving holder deltakerne i flytsonen der de får utfordringer samtidig som de opplever mestring.

Min norsk vektlegger praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring
Min norsk tar utgangspunkt i relevante kommunikasjonssituasjoner som deltakerne møter i hverdagen og i arbeidslivet, noe som gir støtte til å ta språket i bruk. En rekke autentiske tekster både fra arbeidsplasser og dagliglivet gir deltakerne trening i å lese og forstå tekster i ulike sjangre - en nøkkel til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

 

Dette er Min norsk

Min norsk ett av Europas beste læreverk!

Under bokmessa i Frankfurt 2019 ble Min norsk kåret til ett av Europas beste læreverk. Vi gratulerer så mye til forfatterne, redaksjonen, fotograf, bildemodeller, designere og andre samarbeidspartnere, og selvfølgelig alle lærere som har vært med på å utvikle Min norsk.

Her er en kort oppsummering av BELMA-juryens begrunnelse:

  • Excellent spacious and clear layout with a pleasing typeface that makes it easy to read for people who are not accustomed to Latin script.
  • Extremely stripped-down approach that confines itself to the really important things (also with respect to the ´instructions for use´ and grammar) - this is encouraging, engaging and welcoming.
  • Each chapter has subtopics that are highly relevant for newly arrived immigrants such as meetings in kindergarten, medication, safety in the workplace, application for work, writing cv etc.

For å lese mer om BELMA-prisen kan du besøke nettstedet her.

Min norsk ett av Europas beste læreverk!

Min norsk Smart Øving

Smart Øving er et adaptivt, digitalt læringsverktøy som gir hver deltaker et tilpasset læringsforløp. Det inneholder mer enn 12 000 oppgaver på nivå A1 og A2 samt en fyldig grammatikkdel som også dekker nivå B1. Smart Øving har også noen smakebiter på oppgaver til temaene på nivå B1, og fra skolestart høsten 2020 vil Smart Øving inneholde oppgaver til alle temaene på B1-nivå.

Gå til

Min norsk Smart Øving

Min norsk

Lærerveiledning

for Min norsk Smart Øving

Lærerveiledning for Min norsk Smart Øving

Lærerveiledninger

Her finner du lærerveiledning til alle temaene i Min norsk.

LES MER

Lærerveiledninger

Hold deg oppdatert

Motta undervisningsopplegg og tips, informasjon om fagfornyelsen, invitasjon til kurs og nyheter fra forlaget.

Registrer deg her

Hold deg oppdatert

Dette er Min norsk

Min norsk er Gyldendals nye læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I Min norsk bruker vi det fremste av det pedagoger og teknologi har å tilby for å gi voksne innvandrere de beste forutsetningene for å kunne lære norsk og delta i det norske samfunnet.

I Min norsk fokuserer vi blant annet på:

  • praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring
  • en tematisk oppbygning og full fleksibilitet
  • at alle komponentene spiller sammen i arbeidet med et tema

Praksisnær og arbeidsrettet

Min norsk tar utgangspunkt i relevante språksituasjoner som deltakerne møter i det norske samfunnet. Verket vektlegger derfor hverdagslige kommunikasjonssituasjoner samt en praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring. Denne profilen viser seg også tydelig gjennom bruk av et mangfold av fotografier og autentiske tekster som kjennetegner hverdagen til deltakerne.

Full fleksibilitet

Tekstbøkene til Min norsk er begge bygd opp av seks hovedtemaer samt en Kom i gang-del. Dette valget har vi tatt fordi du som lærer skal ha mulighet til å velge rekkefølgen på temaene fritt og legge opp undervisningen slik som den passer for deg og dine deltakere. Ulike tekstbøker med samme tematiske oppbygning gjør det mulig for hele klassen å jobbe med samme tema uavhengig av spor og nivå.

Tett samspill mellom tekstbøker og den adaptive læringsressursen Smart Øving

Min norsk Smart Øving følger de samme hovedtemaene som tekstbøkene. I tillegg har Min norsk Smart Øving både en grammatikkdel og en språklyddel som også er adaptiv. Dermed blir Min norsk Smart Øving en svært verdifull tilleggsressurs til bøkene. Min norsk Smart Øving tilbyr hver enkelt deltaker et skreddersydd opplæringsløp på tvers av spor og nivå.

Nyheter

"Vi trenger en norskopplæring som gjør at den enkelte deltaker får utnyttet sitt potensiale maksimalt, og det er ambisjonen bak Min norsk."
Hege Christin Eikeland, redaktør

Forfatttere

Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad er koordinator for introduksjonsprogram ved Porsgrunn VO. Hun har mastergrad i norsk som andrespråk og har jobbet som lærer på spor 1 og i arbeidsrettet norskopplæring. 

Erik Størdal Rygge

Erik Størdal Rygge

Erik Størdal Rygge er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i Norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som lærer i voksenopplæringen og jobber nå ved Moss VOKS. Han er også prøveleder for norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøvene og sensor på skriftlig B1-B2-nivå for Kompetanse Norge.

Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen er lærer og jobber med arbeidsrettet opplæring og med oppfølging av deltakere i praksis. Hun er cand. philol med norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har erfaring med alle spor og nivåer. 

Nina Jernberg

Nina Jernberg

Nina Jernberg har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk på alle spor og nivåer. Hun har jobbet med vurdering for læring, arbeidsrettet norsk og læring i arbeidslivet for Vox. Hun har holdt mange kurs for lærere.

Thuy Thanh Pham

Thuy Thanh Pham

Thuy Thanh Pham er utdannet allmennlærer fra Vietnam og har en mastergrad i Norsk som andrespråk fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap ved voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.  

Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen er lærer på spor 1 ved Trondheim voksenopplæringssenter og har videreutdanning fra studiet Undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn ved UiB.

Åsil Rønning

Åsil Rønning

Åsil Rønning har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne ved Oslo voksenopplæring Skullerud. Hun har bidratt til utviklingen av Min norsk som manusarbeidet på Min norsk Smart Øving.