Dette er Min norsk

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Min norsk gir voksne innvandrere de beste forutsetningene for å lære norsk og delta i det norske samfunnet.

Les mer om Min norsk her

Læremidler

Viktig informasjon:
De digitale læremidlene Min norsk Smart Øving, Min norsk Smart Tavle og Min norsk ungdom Smart Øving er avviklet (sommeren 2023). Dette gjelder også for smartbøkene A1 og A2 spor 1 og 2. Og A1-A2 spor 2 og 3.

Avviklingen skyldes nye myndighetskrav og utgått teknologi.


Forfatterintervju

Arbeidet med Min norsk

Forfatterne av Min norsk B1 tekstbok, Thuy Thanh Pham og Erik Størdal Rygge, har svart på hva de har lagt vekt på i arbeidet med Min norsk, og hvilke erfaringer de har tatt med seg.

Les hele intervjuet her


Lærerveiledninger

til alle temaene

Her finner du lærerveiledning til alle temaene i Min norsk.


Les mer

MA52038

Undervisningstips

for Min norsk

Her får du som lærer noen nyttige opplegg og tips til undervisningen i Min norsk. 

Se her

MA79874
"Vi trenger en norskopplæring som gjør at den enkelte deltaker får utnyttet sitt potensiale maksimalt, og det er ambisjonen bak Min norsk."
Hege Christin Eikeland, redaktør

Forfatttere

Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen

Inger-Anne Bergersen er lærer og jobber med arbeidsrettet opplæring og med oppfølging av deltakere i praksis. Hun er cand. philol med norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har erfaring med alle spor og nivåer. 

Nina Jernberg

Nina Jernberg

Nina Jernberg har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk på alle spor og nivåer. Hun har jobbet med vurdering for læring, arbeidsrettet norsk og læring i arbeidslivet for Vox. Hun har holdt mange kurs for lærere.

Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen er lærer på spor 1 ved Trondheim voksenopplæringssenter og har videreutdanning fra studiet Undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn ved UiB.

Thuy Thanh Pham

Thuy Thanh Pham

Thuy Thanh Pham er utdannet allmennlærer fra Vietnam og har en mastergrad i Norsk som andrespråk fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap ved voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.  

Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad er koordinator for introduksjonsprogram ved Porsgrunn VO. Hun har mastergrad i norsk som andrespråk og har jobbet som lærer på spor 1 og i arbeidsrettet norskopplæring. 

Erik Størdal Rygge

Erik Størdal Rygge

Erik Størdal Rygge er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i Norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som lærer i voksenopplæringen og jobber nå ved Moss VOKS. Han er også prøveleder for norsk-, samfunnskunnskaps- og statsborgerprøvene og sensor på skriftlig B1-B2-nivå for Kompetanse Norge.

Åsil Rønning

Åsil Rønning

Åsil Rønning har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne ved Oslo voksenopplæring Skullerud. Hun har bidratt til utviklingen av Min norsk som manusarbeidet på Min norsk Smart Øving.