Min norsk Smart Tavle Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205501232

Min norsk Smart Tavle

Norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere

Smart Tavle er et digitalt produkt for gamle utgaver av Gyldendals læreverk, knyttet til Kunnskapsløftet 2006. 
Pris 0,00
Fri lisens

Smart Tavle er et digitalt produkt som tilbys for eldre utgaver av Gyldendals læreverk, knyttet til Kunnskapsløftet 2006. Ønsker du å bruke Smart Tavle til eldre utgaver av våre læreverk, har du gratis tilgang til Smart Tavle i skoleåret 2022/23. 

Min norsk Smart Tavle bygger på tekst- og arbeidsbøkene og er nå komplett for alle spor opp til nivå A2.

Hvilke muligheter gir Smart Tavle for deg som lærer?

  • Du kan vise fram hele sider fra tekstboka, eller enkeltelementer som for eksempel fotografier, og bruke disse som et utgangspunkt for muntlig og skriftlig arbeid i klasserommet.
  • Du kan spille av lyden i boka og bruke denne som et utgangspunkt for lytteøvelser i samlet klasse.

Tavlerommet inneholder

  • konkreter
  • bilder
  • andre tilleggsressurser

Tavlerommet understøtter læring i et fellesskap. Tavlerommet gir deg som lærer ressurser til å enkelt kunne oppsummere, igangsette, repetere, variere og differensiere undervisningen.