Kurs i stillasmontering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
176 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205492257

Kurs i stillasmontering

Boka gir en grunnleggende teoretisk innføring og veiledning for praktisk øvelse med arbeid i høyden.
Pris 425,00

Nye opplæringskrav for stillas fra 1.1. 2016!

Kurs i stillasmontering dekker minimumskravene til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas. Kravene er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet i «Forskrift om utførelse av arbeid».  
Siden kravet til opplæring varierer med høyden, det aktuelle stillaset og om det monteres etter monteringsveiledning eller ikke, er det opp til kurslederen å velge ut den teorien som er nødvendig for opplæringen.

I tillegg til teorien i denne boka må monteringsveiledninger fra stillasprodusenter inngå i opplæringen, ettersom opplæringen skal skje i det aktuelle stillaset.

Kurs i stillasmontering er skrevet i samsvar med gjeldende norske forskrifter og standarder og en rekke felles europeiske standarder med krav til utstyr og testing. 

Fra innholdet i boka: Sikkerhet på arbeidsplassen, Allmenne regler og ansvarsforhold, Tekniske krav, Beregning av stillas, Vindbelastning, Rør og kopling, Systemstillaser, Andre stillassystem, Planlegging og Sikkert arbeid i høyden, risikovurdering og fallsikring. 

Stillasopplæring:

  • mellom 2–5 m
  • mellom 5–9 m
  • over 9 m

SMARTBOK: Kurs i stillasmontering kommer også som Smartbok - digital utgave av læreboka. Gå til Smartboka her