Stillasboka Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
312 sider
3. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205449350

Stillasboka

Stillasboka i ny og oppdatert utgave!
Pris 759,00

Stillasboka gir det teoretiske grunnlaget som sammen med praktisk opplæring fører fram til fagbrev etter gjeldende opplæringsplan i stillasbyggerfaget. Boka er også tenkt brukt som et oppslagsverk med henvisninger til relevante standarder for montering av scener, tribuner, understøttelser og «tak over tak»-konstruksjoner.

Denne utgaven av Stillasboka omhandler arbeidsmiljøforskriftene, EU-direktivene med krav til opplæring og en rekke felles europeiske standarder med krav til utstyr og testing. Det er lagt inn referanser til alle aktuelle standarder. Den viktigste arbeidsmiljøforskriften for stillasbyggere er «Forskrift om utførelse av arbeid». Det er en funksjonsforskrift der kravene framgår av henvisninger til gjeldende standarder. Stillasboka vil være til god hjelp både med tanke på egen sikkerhet og for å utføre arbeidet på en best mulig måte innenfor regelverket.

Et eget kapittel i boka er fordypningsstoff som er beregnet på studenter i teknisk fagskole og i ingeniørutdanningen. Det omhandler vindberegning, kapasitetskontroll og beregning av dragere og beregning av punktlast på stålrister.

Det er oppgaver til hvert kapittel i boka.

Fasit:
Fasit til oppgavene finner du i Ressursbank for bygg- og anleggsteknikk. Du må bestille lærertilgang for å få tilgang til fasiten. Ressursbanken er gratis. 

Gå til Bygg- og anleggsteknikk Ressursbank