Alt på ett sted!

Alle Gyldendals digitale læremidler for videregående skole finne du i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø.

Skolestudio – Alt samlet på ett sted!

I Skolestudio finner du alle våre digitale læremidler for videregående skole samlet på et sted; både gratis tilleggsressurser for lærer og elev, og de digitale utgavene av læreverkene våre.

I Skolestudio finner du:

  • Bokstøtte – gratis tilleggsressurser som støtter papirboka og Smart Bok
  • Smart Bok – digital utgave av papirboka
  • Fagrom – heldekkende digitalt læremiddel (kun for utvalgte fag)
  • Smart Øving – adaptivt øvingsverktøy for matematikk

Våre læremidler

Tilpasset nye læreplanene

Gyldendal har i dag et rikt og dekkende innhold i mange fag på videregående, både i bokform og digitalt i Skolestudio. 

 

Les mer

Bokstøtte – Elev- og lærerressurser som støtter boka

I den digitale ressursbanken, Bokstøtte, er det egne elev- og lærerressurser som støtter boka. Hvilke typer ressurser du vil finne her vil variere fra fag til fag. Typiske ressurser i Bokstøtte kan være årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. I Bokstøtte kan du som lærer sette sammen ressurser til egne undervisningsopplegg og dele med enkeltelever, hele klassen eller kolleger som underviser i samme fag. Innholdet og funksjonaliteten i Bokstøtte støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent.

---

Ønsker du å motta tips om ressurser i Bokstøtte? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

---

Bokstøtte er gratis og åpent tilgjengelig for deg og elevene dine ved innlogging med Feide-bruker.

Smart Bok – den digitale utgaven av papirboka

Smart Bok er den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker. I Smart Bok har du blant annet muligheten til å ta notater og markere tekst, lage bokmerker, søke etter innhold, se bilder og spille av filmer. Man har også mulighet til å få all tekst lest opp med syntetisk tale (tekst-til-tale). Smart Bok kan brukes i nettlesere på alle enheter online. Den kan også kobles direkte på projektor og interaktive tavler.

Syntetisk tale i Smart Bok

Vi har valgt Lingit, landets største aktør på tekst til tale, som vår leverandør av syntetisk tale. Lingit brukes også av flere andre store forlag og medieleverandører. Syntetisk tale er i stadig utvikling og vi ønsker å bruke en norsk leverandør for å få den beste språklige kvaliteten. Det er viktig for oss med en dynamisk løsning, slik at vi kan endre og oppdatere innholdet i våre læremidler med automatisk korrigering av lydstøtten. Dette får vi gjennom tekst til tale-funksjonen, som oppdateres fortløpende med innholdet. 

---

Vil du lese mer om Smart Bok og bestille prøvetilgang? Det gjør du på www.smartbok.no.

---

Fagrom – Heldekkende digitale læremidler

Fagrom er vår nyeste produktserie i Skolestudio. Fagrom er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til papribok eller Smart Bok.

Fagrom finnes på noen utvalgte fag på videregående:

  • Norsk SF Vg1: Appell Fagrom
  • Norsk YF Vg2: Tett på Fagrom
  • Samfunnskunnskap SF/YF: Pilot Fagrom
  • Engelsk SF Vg1: E1 Fagrom
  • Naturfag YF: Senit YF Fagrom (alle ni yrkesretningene)
  • Matematikk YF: Mønster 1P-Y Helse- og oppvekstfag Fagrom

---

Ønsker du å bestille prøvetilgang? Les mer om og prøv Skolestudio.

---

Smart Øving – et adaptivt øvingsverktøy

Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring. I en klasse kan det være like mange ulike nivå som antall elever. I en hektisk lærerhverdag er det nærmest umulig å tilpasse oppgaver til alle disse nivåene.  

Med Smart Øving plasseres eleven i sentrum, og undervisningen bygges opp rundt behovene og forutsetningene til hver enkelt elev. En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som sliter med et lærestoff, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Ved hjelp av denne læringsanalysen vil du som lærer enklere kunne gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå, og tilpasse undervisningen etter klassens nivå. 

"En av de store fordelene med Mønster Smart Øving er at oppgavene bygger på forståelse i matematikk, ikke utregninger som begrenser læringsutbyttet. Elevene føler de kan bruke det de kaller "logikk" i større grad enn matematiske ferdigheter. Det bidrar til generalisering av problemløsning i matematikk."
Trond Arne, Færder vgs