Forslag til årsplaner i engelsk for barnetrinnet

Årsplaner for 2. utgave av Explore finner du i Skolestudio, i Explore Fagrom. Velg ditt trinn og menypunktet Generell del til lærer.

Bokbrukere finner årsplaner under hvert trinn i Explore Bokstøtte.