Engelsk 1-7

Bedre språkferdigheter med Explore

En utforskende og kreativ tilnærming til språklæring står i sentrum for Explore. Gjennom en unik og smart læringsmetode, opplever både elever og lærere at engelskundervisningen blir enklere og morsommere, forteller lærebokredaktøren.

Explore er et komplett læreverk i engelsk fra 1.-7. trinn som gjennom adaptiv læring og en kreativ tilnærming gjør engelskundervisningen lettere, og mer inspirerende og morsom for elevene. 

– Fokuset i Explore er den utforskende, eksperimenterende eleven, som tar aktivt del i egen læring. Det unike med Explore er den smarte måten å lære på, der vi tar utgangspunkt i setningsmønstre og høyfrekvente ord, som vi bruker på nye måter gjennom alle skoleårene. På den måten setter det dypere spor i hjernen, man lærer engelsk bedre, og man får en større dybdelæring, sier redaktør for Explore, Kristin Fjeld. 

Explore5 Bok

Sider fra Explore 5 My Book. Bla i boka her. 

Fagfornyelsen betyr at alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. I den nye utgaven av Explore læreverk for 1. til 7. trinn er det lagt vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring. I Explore møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver. I Explore Skolestudio får du dessuten rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring. 

Words To Learn

Læringsinnhold fra Explore 1 i Skolestudio.

Læreglede hos elever og lærere

Anne-Lisbeth Østenheden er lærer ved Tårnåsen skole, og forteller at hun pleide å bytte bort undervisningstimene i engelsk. Etter at skolen tok i bruk Explore, tar hun imidlertid undervisningen selv – med glede: 

– For meg er den største utfordringen at jeg selv ikke er så stødig i engelsk. Jeg føler at Explore gir meg mye ekstra støtte. Lærerveiledningen gir meg tips til undervisningen og hjelper meg å ta med meg det elevene har lært tidligere, forteller hun. 

I dette læreverket skal elevene gå på jakt i språket, undersøke, oppdage, leke og eksperimentere. Navnet Explore betyr jo nettopp å utforske! Explore har alltid lagt til rette for å kommunisere og bruke språket fra første stund, og dette videreutvikles nå. Den gjennomtenkte ordinnlæringen i Explore, som lærere og fagfolk setter sånn pris på, er i realiteten dybdelæring i praksis. 

Gutt Med Pc Explore

Tilpasset læring med Smart Øving

I en klasse kan det være like mange ulike nivåer som antall elever. I en hektisk lærerhverdag er det nærmest umulig å tilpasse innhold og oppgaver til alle elevene. Explore Smart Øving er et adaptivt, digitalt verktøy som hele tiden sørger for at lærestoffet tilpasses den enkelte elev.  

--

Les mer om hvordan Explore Smart Øving tilpasser seg hver enkelt elev.

---

–  Elevene får oppgaver, og ut fra hvordan de svarer på dem får de tilpassede oppgaver som trener basisferdighetene og gjør dem i stand til å kommunisere på engelsk, forteller Fjeld. 

Læreren har tilgang til en oversikt over elevenes fremgang og behov, og gi bedre oppfølging til elevene. Explore Smart Øving gir effektiv øving av basisferdigheter, og frigjør tid som kan brukes til aktiviserende og utforskende læring sammen med hele klassen.  

Dette er Explore

Engelsk 1-7

9788205527195 X450

EXPLORE MY BOOK er språk- og lesebok i én bok. Dette skaper sammenheng og helhet i faget.

9788205548381 X450

EXPLORE MY WORKBOOK følger kapitlene I elevboka. Gjennom inspirerende oppgaver og illustrasjoner blir elevene aktive brukere av språket, og differensierte oppgaver på tre nivåer legger til rette for individuelt tilpasset undervisning, samtidig som den gode klasseromsopplevelsen ivaretas.

9788205537224 X450

EXPLORE TEACHER’S BOOK er en praktisk og oversiktlig ressurs for læreren som gir trygghet og variasjon i undervisningen.


SKOLESTUDIO er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Der finner du Explore My Book og Explore Teacher’s book i heldigital utgave. Som lærer i Explore Skolestudio finner du alt du trenger til undervisningen din samlet på ett sted. Elevene får oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. Du vil derfor finne et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene får arbeide med lesing, skriving og muntlighet, både i fellesskap med andre og individuelt. Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn.


EXPLORE SMART ØVING er et digitalt adaptivt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster.

Explore Epost1 Mockup

Relaterte artikler

Ny lærerside i Smart Øving

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Nå får du enda bedre oversikt over elevenes arbeid og progresjon.
Sang i språkopplæring

Sang i språkopplæring

Er du en av dem som aldri hadde fransk på skolen, men som likevel kan «Fader Jakob» eller «Frère Jacques» som den...
Dette er Explore Smart Øving

Dette er Explore Smart Øving

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får et personlig og...
Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...