Tema: Aktuelt!

Slik lærer du elevene å være kritiske til innhold i sosiale medier

Når elevene diskuterer en viral video, et nytt, digitalt fenomen eller falske nyheter, hvordan skal du som lærer håndtere dette? Her er noen tips.

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen

 

Skoleavdelingen til Faktisk.no, Tenk, utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Leder i Tenk, Sølve Kuraas Karlsen, er opptatt av at skolen spiller en viktig rolle i å lære elevene å være kritiske til innholdet de får servert i sosiale medier.

– Unge befinner seg i dag i en verden av algoritmer, der sannhet og fakta ofte er underordnet. Det er mye forurensing av informasjon, og det er vanskelig å vite hvem du kan stole på. Noen skal tjene penger på klikk, mens andre har hensikter som ikke helt er åpenbare, sier Kuraas Karlsen.

Hva kan du stole på, og hvordan kan vi forstå informasjonslandskapet? For å hjelpe lærere til å veilede og skape rom for diskusjon i klasserommet, har Sølve Kuraas Karlsen noen tips:

1. La elevene være eksperter på sin digitale virkelighet

Elevene dine lever i en digital og en fysisk virkelighet, og du vil aldri få full tilgang til det de ser og gjør på nett. Selv om du oppretter konto på TikTok og Snapchat, vil algoritmer sørge for at du får et helt annet innhold i din feed enn elevene har i sin. Så bruk elevene som eksperter, de setter garantert pris på å kunne forklare deg litt om hva TikTok er og hvilke trender som gjelder akkurat nå.  

2. Still undrende spørsmål – unngå å være dømmende

Du spør sikkert elevene om hvordan de har det. Spør de i tillegg om hvordan det går på nett om dagen. Hva er det som skjer på TikTok? Vær nysgjerrig og åpen og gjør denne samtalen til en vane. Da blir det lettere for elevene å komme til deg den dagen de virkelig har behov for noen å snakke med. Du fanger også raskere opp om det er noe dere bør prate om i felleskap.

Sølve Kuraas Karlsen

3. Hjelp elevene til å reflektere

Vær tydelig på at det ikke er alt elevene ser der ute som er sant. Lær så elevene dine å stille spørsmål. Hva er intensjonen bak innholdet? Hvem er avsender? Har de en agenda? Hva har avsenderen delt tidligere? Er det kommersielle interesser som står bak?  Selv små barn kan lære seg å vurdere intensjonen bak innhold. Etter hvert vil elevene bli gode detektiver som stiller seg selv og hverandre de samme spørsmålene.

4. Oppfordre til diskusjon i klasserommet

Tidligere utdanningsminister Jan Tore Sanner skrev en gang at «klasserommet er Norges viktigste rom». Her skal man lære seg at det er greit å være uenig. Algoritmer sørger i dag for at man kun ser innhold fra folk som er enige med en selv i sosiale medier. Da kan man fort tro at alle mener det samme. I klasserommet har man en unik mulighet til å vise at vi er forskjellige med forskjellige meninger, og det er helt greit. Lær samtidig elevene å skille mellom det som er fakta og det som er en mening.

Les videre! Finn ut hvordan du avslører en falsk nyhet 

"Bruk elevene som eksperter, de setter garantert pris på å kunne forklare deg litt om hva TikTok er og hvilke trender som gjelder akkurat nå."
Sølve Kuraas Karlsen

Relevant innhold i Skolestudio:

1399851857 Preview

5.–7. trinn: Nyheter i vår digitale hverdag

Hvordan blir nyheter til? Hvordan fikk man informasjon om verden før internett fantes? Hvordan skille ekte nyheter fra falske? Her er et lite utvalg læringsressurser fra Skolestudio om nyheter i vår digitale hverdag.

Se innhold i Skolestudio

Kildekritikk

8.–10. trinn: Kildekritikk og falske nyheter

Det er fort gjort å bli lurt om du ikke er kritisk til opplysningene du møter i hverdagen din. Kan du virkelig stole på opplysningene som blir gitt til deg?

Se innhold i Skolestudio

Fake

VGS: Kildekritikk, ytringsfrihet og falske nyheter

Hvordan vet man at en nettsak er en falsk nyhet? Og hva er egentlig god nettvett? Hvorfor skal du alltid bruke flere kilder når du argumenterer for en sak? Hva er kritisk lesing og hvorfor skal man lese kritisk?

Se innhold i Skolestudio


5. Møt konspirasjonsteorier og falske nyheter med spørsmål

Det som er vanskelig i møte med konspirasjonsteorier er at du kan ende opp med å hele tiden måtte forsvare din mening. Ikke bare avfei teorier som elevene tar med seg inn i klasserommet, men lær elevene til å utfordre teorien og stille spørsmål. Hvorfor mener du det? Hvor har du sett det? Jo mer du utfordrer, jo tydeligere blir det at konspirasjonsteorien står på fyrstikkføtter.

6. Snakk med elevene ansikt til ansikt

Elever kan av og til stole blindt på det som blir delt av en de beundrer i sosiale medier. Husk da at en samtale ansikt til ansikt ofte vil veie tyngre. Bruk muligheten til å skape en god dialog med elevene. Da er det enklere å utfordre dem til å løfte blikket, stille spørsmål og være kritiske.

7. Stol på deg selv

Selv om du ikke har samme digitale kompetanse som elevene, er du verken utdatert eller irrelevant. Du har utdannelse, erfaring fra skolen og livet generelt som er svært nyttig for elevene. Læreren representerer et blikk utenfra og ser ting fra en litt annen side. Husk at du er en troverdig kilde for elevene dine når de lurer på om noe er sant eller usant.

Hvis du ønsker mer informasjon om digitale medier, har Medietilsynet mye relevant innhold. Men husk – snakk med elevene dine! Vær nysgjerrig og la de lære deg litt om deres verden. 

Her finner du nyttige ressurser fra Tenk

Tips: Hvordan avsløre falske nyheter?

  1. Bruk omvendt bildesøk når du mistenker at et bilde eller en video er falsk. Ta en skjermdump og bruk Google bildesøk. Da vil du raskt kunne avsløre om bilde er brukt i en annen kontekst tidligere.
  2. Gå til Wikipedia. Ting oppstår raskt på nett, og ofte fanges det raskt opp på Wikipedia. Men – ikke stol på alt som står i beskrivelsen her, gå heller til kildene som Wikipedia alltid henviser til.
  3. Sjekk flere kilder. Hvis du får sjokkerende nyheter i feeden din, sjekk om andre skriver om det samme. Se da gjerne i redaktørstyrte medier eller snakk med venner og lærere. De som ønsker å spre falske nyheter, er ofte dyktige til å spre budskapet i

Les om nyheter og aktualitet i undervisningen:

Flere artikler

Relaterte artikler

Variasjon er alt!

Variasjon er alt!

– Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm...
Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...