Tips til lek i norskundervisningen

Læreplanen er tydelig – det skal være rom for lek i alle fag på barnetrinnet. Dette er godt ivaretatt i norskverket Salto. Her er noen tips som gjør undervisningen leken!

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen

 

Åse Ulltveit-Moe Norrud og Cathrin Kaspersen er redaktører for norskverket Salto på henholdsvis 1.–4. trinn og 5.–7. trinn. Sammen med dyktige forfattere har de revidert Salto i henhold til den nye læreplanen med blant annet mer lek og fokus på nysgjerrighet og utforskning. Salto-teamet er opptatt av lekens viktige rolle i skolen. 

– De som fremhever viktigheten av fri og lystbetont lek hos barn, mener ofte at skolen ødelegger leken fordi den blir så styrt. Her vil jeg si ja, takk til begge deler. Vi ser i dag at den frie leken er vanskeligere fordi barn ikke har nok felles kulturelle eller sosiale referanser til å finne på eller utvikle rolleleker. Derfor er den styrte leken viktig for å gi barna noen felles verktøy og lekeopplevelser som de kan ta med inn i den frie leken, sier Ulltveit-Moe Norrud.

Gyldendal Hauker├©D Barn DSC 0380 Lowres

– Lek er med på å øke elevenes sosiale kompetanse selv om leken er lærerstyrt. I lek lærer du å følge regler, løse konflikter og samhandle med andre. Alt dette er viktige ferdigheter for livsmestring, fortsetter Kaspersen. 

– Skolen har også en viktig oppgave som kulturbærer. Vi skal utstyre barna med en ryggsekk full av morsomme leker som rim, regler, sanger og ellinger, sier Ulltveit-Moe Norrud.

Konkrete tips i Salto Lærerens bok

Lek i skoletimene  handler om å ha en lekende og utforskende tilnærming til fagstoffet. For å få best mulig utbytte av Salto, anbefaler redaktørene Lærerens bok. Det er en veiledning som følger elevboka side for side. Her deler forfatterne tips til aktiviteter og forslag til måter å jobbe med innholdet i elevboka på. 

– Det er ikke alltid enkelt å komme på leker i en travel skolehverdag. Derfor er Lærerens bok helt gull, sier redaktørene som begge har jobbet som lærere og vet hvor vanskelig det kan være å finne på aktuelle aktiviteter til hvert tema. 

Her er noen tips til hvordan lek kan integreres i undervisningen: 

1: Språkleker

Språkleker stimulerer språklig bevissthet og fokuserer på lyder, stavelser,  rim og rytme. Ellinger, sanger, rim og regler er morsomme aktiviteter som engasjerer og motiverer elevene til å leke med språket. 

Salto Lærerens bok er full av tips til leker og aktiviteter, språkleker og sanger.

Leker Salto

Språkleker er en effektiv måte å utvikle språklig bevissthet på. 

2: Barneleker

Tradisjonelle barneleker er en viktig del av kulturarven vår. Ved at elevene lærer lekene i samlet klasse, får de en felles referanse som gjør det lettere å ta lekene med seg i egen frilek. Eksempler på slike typer leker er «Mitt skip er lastet med», «Kongen befaler», «Knutemor», «Ta en ting og la den vandre», «Doktorsisten» osv. 

Salto Aase (1)
"Skolen har en viktig oppgave som kulturbærer. Vi skal utstyre barna med en ryggsekk full av morsomme leker som rim, regler, sanger og ellinger."
Åse Ulltveit-Moe Norrud, redaktør

Salto

Norsk 1–7

Salto er et komplett læreverk i norsk for barnetrinnet, revidert i tråd med LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Dette får du i Salto:

  • Lesing, skriving og språk i en felles kontekst
  • Differensierte tekster og oppgaver på ulike nivå
  • Lesestrategiene SALTO utvikler leseforståelsen
  • Saltos egen skriveskole fremmer kreativitet og progresjon
  • Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler

Finn ut mer

3: Sanger

Barn Synger

Syng i klassen! Sang bygger fellesskap og skaper samhold. I Lærerens bok har vi forslag til en rekke sanger hentet fra vår felles tekstkultur og som passer til temaet i elevboka.Her er med Alf Prøysens «Muse-huse-kruse-bruse-visa» fra «Språk og sprell» i Salto 1.

 

Hva med å la elevene lage sin egen låt eller rapp? Dette kan også gjøres tverrfaglig, og elevene kan lage en presentasjon eller video som går i bakgrunnen mens de framfører låten.

Lag en rapp eller et dikt på dialekt om hjemstedet ditt. Her fra temaet “Tale og skrift” i Salto 6.

4: Lek ute

Ta med undervisningen ut i skolegården eller på tur i skogen. Hva om elevene lager en natursti med temaer de arbeider med? Sporlek er også gøy. La elevene finne spor etter mennesker og dyr utendørs. Deretter lager de en tekst i valgfri sjanger om sporene de har sett. Med utelek kan opplæringen være praktisk, utforskende og aktiv. 


Uteleker Salto

I Salto 1 er det mange konkrete tips til uteleker. 

Flere tips til leker og aktiviteter

Salto Lærerens bok for 1.–7. trinn er full av tips til leker og aktiviteter, språkleker og sanger. I Salto 1–4 har vi også samlet disse lekene bakerst i Lærerens Bok. Digitalt ligger denne oversikten i Salto Bokstøtte og Salto Fagrom i Skolestudio.

Bestill digitalt vurderingseksemplar av Lærerens bok

Prøv Salto Fagrom

5: Lek med aktuelle temaer

Aktualitet er viktig på alle trinn, og lek er en fin måte å få elevene til å sette seg inn i aktuelle hendelser. Samtidig skal de øve opp sin kritiske sans, og her er det konkrete tips i Salto med blant annet leken «Sant, usant» og «Hviskeleken». 

«Er det sant?» er et tema fra Salto 4 som setter i gang kritisk tenking hos elevene.

For større barn, kan lek med fantasien skape refleksjon rundt aktuelle temaer slik at man øver seg i kritisk tenkning. Hva med å bruke et fantasy-univers som ramme for moralske dilemmaer? Hva om du kan lese andres tanker, eller får mulighet til å utslette all ondskap i verden? Magiske egenskaper gir makt, men også ansvar.Valgene du tar kan få store konsekvenser. Bruk lek og fantasi for å diskutere moralske dilemmaer. Her fra Salto 5 og temaet “Fantastiske fortellinger”. 

6: Pauseleker

Lag deg et repertoar med pauseleker. Dette skal være leker som du raskt kan sette i gang i pauser, ved mye uro eller som en avslutning på timen. Det kan gjerne være fysiske leker som “hode, skulder, kne og tå”, “kongen befaler” eller en dans.

7: Vær med på leken! 

Shutterstock 1177653856 SK

Hvis læreren ikke er med på leken selv, kan elevene oppfatte det som at de også kan velge om de vil bli med eller ikke. Du får mer engasjerte barn av å være med på leken selv. 

8: Dramatiser teksten

Drama og rollespill egner seg godt for alle klassetrinn. Man kan jobbe med innlevelse og stemmebruk, spille ut scener fra teksten, innta ulike roller og skape nye univers. Dette er en fin aktivitet for å bearbeide tekster hele klassen jobber med.

Et annet tips  er å øve muntlige ferdigheter ved lage små rollespill der man argumenterer og diskuterer. Hva med å la elevene lage argumenter som overbeviser foreldrene om ukelønn? Eller skap en debatt der elevene triller terning om hvilken rolle og mening de skal ha. I lek blir det mindre skummelt, nettopp fordi det er lek og du er i rolle.

Drama, teater og rollespill kan være tverrfaglige aktiviteter som er knyttet opp mot temaene i undervisningen. Her fra Salto 5 og temaet “Eventyr og fabler”. 

9: Spill

Spill kan være en engasjerende måte å lære på. Da lærer man seg også å følge regler og tilpasse seg hverandre. Hva med et brettspill med rettskrivning? I Salto er det flere konkrete tips til spill.

Her er et eksempel på et rettskrivingsspill i Salto 7.

Salto Cathrin (1)
"Lek er med på å øke elevenes sosiale kompetanse selv om leken er lærerstyrt."
Cathrin Kaspersen, redaktør

Relaterte artikler

Variasjon er alt!

Variasjon er alt!

– Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm...
Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...