Det hybride klasserommet

Hvilke læremidler bør du kombinere på ungdomstrinnet?

Det finnes et hav av muligheter når du skal kombinere digitale læremidler og papirbøker. Hva skal du velge? Her finner du noen av våre anbefalinger!

Bli kjent med hele vårt tilbud for ungdomstrinnet

Komplette læreverk fra 8. til 10. trinn

Læreverkene fra Gyldendal tilbys både digitalt og som papirbøker, og vi har alt du trenger for å undervise i alle fag fra 8. til 10. trinn. Denne kombinasjonen av papirbøker og digitale læremidler gir deg frihet til å velge det som passer deg og dine elever best.

Du kan bruke bøker, være heldigital – eller velge begge deler.

Bestill digitale vurderingseksemplarer

Hvilke læremidler skal du sette sammen?

Til ungdomstrinnet tilbyr vi mange ulike bøker og digitale verktøy – elevbok, lærerens bok, Fagrom, Ferdigheter, Smart Øving, Bokstøtte, i tillegg til Skolebiblioteket.

Det er flere måter å kombinere disse produktene på, derfor har vi satt sammen noen anbefalinger til deg.

Variasjon er alt!

Det hybride klasserommet

- Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm Bjørhovde.

Les Vebjørns tips

Skjermbilde 2023 03 20 Kl. 14.01.40

Basis + 2. fremmedspråk

Skolestudio Basis får du tilgang til Fagrom for matematikk, norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk. 

I tillegg til Basis-pakken, anbefaler vi lisens på våre Fagrom for 2. fremmedspråk; Amigos, Spitze og En route.

Logg inn med Feide, og prøv våre Fagrom for 2. fremmedspråk

Kan kombineres med: Skolestudio Ekstra, Smart Øving og Ferdigheter.
 
 


Basis Og 2. FremmedspraìK 1 1

Papirbok + Smart Øving*

Bruker elevene dine grunnboka til matematikkverket vårt Maximum, anbefaler vi å kombinere papirboka med Smart Øving digitalt.

I Smart Øving øver elevene på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse, og kan helt fint brukes som et alternativ til en oppgavebok

Logg inn med Feide, og prøv Maxumim Smart Øving

Kan kombineres med: Maximum Fagrom og Maximum Bokstøtte

*Gjelder kun matematikk

Papirbok Og SÃ 1 1

Papirbok + Ferdigheter*

Vi anbefaler at du kombinerer våre papirbøker med ferdighetetreningsproduktet, Kontekst Ferdigheter.

Kontekst Ferdigheter er et øverom der elevene skal trene de norskfaglige ferdighetene muntlig og skriftlig, i lesing og i språk.

Logg inn med Feide, og prøv Kontekst Ferdigheter

Kan kombineres med: Kontekst Fagrom

*Gjelder kun norsk

 

 

Papirbok Og Ferdigheter 1 1 (1)

Bli bedre kjent med våre læremidler

Relaterte artikler

Variasjon er alt!

Variasjon er alt!

– Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm...
Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...