Skjerm eller bok? Ja takk, begge deler!

Hvordan kombinerer du på best mulig måte de ulike egenskapene til papirbøker og digitale læremidler i din undervisning? Her vet vi at det kommer til å skje mye i årene som kommer!

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen // Foto: Jarl Robert Kristiansen/Pop Film

De aller fleste skoler har rigget seg godt for digital undervisning. Korona og hjemmeskole ble et vendepunkt. De som ikke allerede var digitale, tok et skippertak i kjølevannet av pandemien.

Samtidig har skolen mange hundre års tradisjon med bøker, papir og blyant. Det er fortsatt lite forskning på det digitale klasserommet, og mange lærere har fått lite opplæring i hvordan de kan utnytte det digitale best mulig. Linn Kleiva Rokne og Tove Torvund er digitalpedagoger i Gyldendal. De veileder lærere på skoler over hele landet.

Digitale læremidler har enkelte steder vært brukt som en belønning på slutten av timen. Mange er veldig søkende til hvordan de skal gjøre den digitale undervisningen best mulig, forteller de.

Pedagogiske veiledere Tove og Linn
"Elever lærer på ulik måte. Mulighetene for å kunne veksle mellom skjerm og bok er gull verdt for mange lærere"
Tove Torvund og Linn Kleiva Rokne, Digitalpedagoger i Gyldendal

Etter hvert som den digitale kompetansen blir bedre, skifter fokuset fra enten/eller til både/og. Nå fokuserer lærere på hvordan de kan utnytte fordelene med digitale verktøy i samspill med bøker, kladdebøker og konkreter.

– Til syvende og sist er det læreren som er den avgjørende ressursen. Hvordan de kombinerer bøker og det digitale er det som skaper magien i klasserommet, sier Linn.

– Flere skoler som har vært heldigitale vil nå ha bøker i tillegg. Vår erfaring er at mange lærere ønsker å bruke en kombinasjon av papir og skjerm i norsk og matematikk. I språkfagene, engelsk og fremmedspråk, verdsettes digitale hjelpemidler i større grad.

Og det er nettopp i språkfagene en av fordelene med Skolestudio kommer til sin rett.

– I språkfagene får du lydstøtte. Det er et unikt hjelpemiddel når du skal lære deg et språk. Det er også nyttig for alle som lærer seg å lese for første gang, spesielt for de som ikke har norsk som morsmål eller noen der hjemme som kan lese på norsk, forteller Tove.

Barnetrinnet

Gyldendal har et heldekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–7, både i form av lærebøker og digitale læremidler i Skolestudio.

Salaby finner du også læringsressurser i de fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer og temaopplegg gis elevene en engasjerende måte å lære fag på.

Les mer

Komplett læreverk på skjerm og i bok

For å kunne utnytte fordelene med skjerm og bok fullt ut, tilbyr Gyldendal komplette læreverk både på papir og i Fagrom i Skolestudio. I Skolestudio finnes det i tillegg en rekke tilleggsfunksjoner som utnytter det digitale fullt ut, blant annet lydstøtte, spillbaserte oppgaver, animasjoner, video og musikk, muligheter for dialog mellom lærer og elev og stor fleksibilitet når det gjelder tilpasninger til den enkelte elev.

– Elever lærer på ulik måte. Mulighetene for å kunne veksle mellom skjerm og bok er gull verdt for mange lærere, erfarer Linn.

En av de store endringene i den nye læreplanen er at man har kuttet i antall temaer for å gi tid til å gå i dybden. Da vil man bruke flere innfallsvinkler, og verktøyene man bruker bør være både analoge og digitale.

Digital undervisning skaper økt motivasjon

Digitalpedagogene snakker ofte med lærere som forteller at de opplever at digitale hjelpemidler gir økt motivasjon og læreglede hos mange elever.

– De som strever med rettskriving og funksjonell håndskrift kan få økt motivasjon til å skrive hvis de får gjøre det på skjerm. Elevene kan også lage presentasjoner der de klipper og limer inn elementer istedenfor å levere håndskrevet tekst, sier Tove.

– I matematikk kan elevene lese inn besvarelser og begrunnelser. Det er en fantastisk mulighet som gjør det enklere for mange å svare på det som står så tydelig i læreplanen, at elevene skal begrunne og forklare svarene sine, forteller Linn.

– Digital undervisning lærer elevene å bli digitale produsenter, ikke bare konsumenter.

Ungdomstrinnet

Gyldendal har i dag et rikt og heldekkende innhold i alle fag på trinn 8–10, både i form av lærebøker og digitale læremidler i Skolestudio.

Kjente læreverk som KontekstEnter og Maximum har blitt revidert, og vi tilbyr de helt nyskrevne læreverkene Element og Relevans i hhv naturfag og samfunnsfag. I tillegg er nå språkfagene fransk, tysk og spansk, alle praktisk-estetiske fag og KRLE tilgjengelige som heldigitale læreverk i Skolestudio.

Les mer

Mulighetene for tilrettelegging og individuell tilpasning er mange i Gyldendals eget digitale læringsunivers, Skolestudio.

– Har du en elev som har utfordringer med lesing, kan du for eksempel tildele leseoppdrag som tilhører andre trinn uten at eleven selv vet hvilket nivå oppgaven tilhører. Dermed unngår man stigmatiseringen som kan følge med tilrettelagt undervisning, forteller Tove.

Hun husker hvordan hun selv som lærer sjelden rakk å høre alle elevene lese i løpet av en uke.

– Nå kan elevene lese inn leksen i Skolestudio, og du som lærer kan høre på når du har mulighet. Da er det enklere å gi god veiledning i etterkant. Vi får tilbakemelding om at mange elever opplever økt motivasjon for å lese når de får ta opptak av egen lesing, få veiledning i etterkant og dokumentere egen fremgang.

Og det er nettopp muligheter som dette som gjør Skolestudio til et effektivt og fleksibelt verktøy for lærere.

– I tillegg til at du kan være trygg på at Skolestudio følger læreplanen, finner du en grundig lærerveiledning i fagrommene og skreddersydde undervisningsopplegg.

Videregående skole

Gyldendal tilbyr både helt nyskrevne og en rekke reviderte læreverk for videregående skole til LK20. I Skolestudio finner du heldekkende digitale Fagrom til de aller fleste fag, og mange ekstra nyttige tilleggsressurser for deg som bruker papirboka.

I Skolestudio finner du både heldigitale læremidler og ressurser som støtter læreboka. Smart Bok, digitale lærebøker i alle fag, og Mønster Smart Øving, adaptiv mengdetrening i matematikk, finnes også i Skolestudio.

Les mer

Færre distraksjoner i det analoge klasserommet

Ulempen med skjermbaserte læremidler er at veien til distraksjoner er kort.

– Åpner du en bok, er det boken som får fullt fokus, sier Tove.

Spesielt i den første lese- og skriveopplæringen er bok viktig.

– Det kan være enklere for mange elever å lære de gode lesestrategiene i boka først. Så kan dette overføres til skjerm. Vi vet jo at elevene skal møte digitale tekster senere i livet. De skal også produsere tekst på skjerm, så dette må også læres, forteller Linn.

På alle skoletrinn er det klare fordeler ved å kunne kombinere bøker med skjerm. Pensum og tekster kan for eksempel leses i bok, mens oppgaven løses digitalt.

– Da kan man kanskje lage en film, en podcast eller en presentasjon som viser hva man har lært, forteller Tove.

Tove og Linn oppfordrer oss alle til å ha litt tålmodighet med det store skiftet vi er inne i når det kommer til digital undervisning.

– Ting tar tid, og vi må ha respekt for at lærere trenger litt tid til alle disse overgangene. Nå tilbyr vi som forlag komplette læreverk digitalt og på papir. Da må lærerne finne ut av hvordan denne kombinasjonen bør gjøres best mulig – til det beste for elevene.

"Ting tar tid, og vi må ha respekt for at lærerne trenger litt tid til alle disse overgangene."