Det hybride klasserommet

– Elever lærer på ulike måter

Marta Kristin Eidskrem er lærer for 3. klasse på Jendem Skole i Hustadvika kommune utenfor Molde. Hennes klasse har tilgang til komplette læreverk, både på papir og digitalt i Skolestudio.

Gå til Gyldendals læremidler for barnetrinnet

Marta synes synes hun har funnet en god balanse mellom skjerm og bok i sin undervisning. Hennes konklusjon er "ja takk, begge deler". Her deler hun noen erfaringer som kanskje kan hjelpe flere med å utnytte ulike læremidler til uke formål.

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen // Foto: Jarl Robert Kristiansen/Pop Film

– Det å finne balansen mellom skjerm og bok er en avveining hver enkelt må gjøre. Enkelte steder har det nok tippet over til å bli vel mye skjerm, jeg hører om flere som bruker iPad og PC mye mer enn det vi gjør.

Marta ser at spesielt de yngste elevene fortsatt har stort utbytte av bok og blyant.

– Det ligger en forventning knyttet til det at når man starter på skolen får man en bok og en skrivebok. Det er fortsatt stas med den første boka. Den følelsen klarer vi ikke å skape med en iPad.

Lærer for barnetrinnet
"For noen går det raskere å gjøre oppgaver i bok, andre får gjort mer når de jobber digitalt."
Marta Kristin Eidskrem, Jendem Skole

Blyant og bok viktig de første årene

Bruk av bok handler ikke bare følelser, det er også dokumentert god læring i bok og skrivebok.

– Når du gjør noe motorisk, sitter det bedre. Derfor er det viktig å lære seg å skrive med blyant i begynnelsen. Samtidig har vi som skole et ansvar for å lære barna å bruke digitale plattformer. I arbeidslivet i fremtiden er det PC de skal skrive på. Da må de rustes med god, digital kompetanse.

For enkelte elever kan håndskrift bli noe som ødelegger for skrivegleden. Da kan skjerm og tastatur gi nye muligheter. 

– Jeg har en elev som jeg sliter med å få i gang med å skrive. Når denne eleven får utdelt PC, skjer det mye mer. Samtidig gjelder ikke dette alle, det er stor forskjell på hvor raske elevene er på skjerm.

Også i matematikk anbefaler Marta blyant og papir, spesielt for de yngste elevene.

– I starten når elevene skal lære seg å koble tall og mengde er bok viktigere enn senere, det er viktigere i småskolen enn på mellomtrinnet.

Nå har vi jobbet med oppstilt addisjon og subtraksjon, med enere og tiere som skal over hverandre. Da er det veldig fint å bruke blyant og papir. Jeg bruker også mye spill, spesielt spillene i Multi. De ligger også digitalt, men jeg pleier ofte å printe dem ut så flere elever kan spille sammen. 

---

Hvilke Multi-komponenter bør jeg velge? Her får du en oversikt over hvilke valgmuligheter du har.

---

Tips!

Stasjonsundervisning

Stasjonsundervisning er en ypperlig måte å kombinere skjerm med bok på. Da utnytter du det beste med bok, skjerm og andre aktiviteter som engasjerer elevene.

Marta pleier å sette opp stasjonene sine slik:

  1. Stasjon med PC eller nettbrett, der elevene jobber med oppgaver i Skolestudio.
  2. Stasjon med bok, enten med oppgaver eller lesing
  3. Stasjon med Multi-spillene i matematikk. Da øver elevene seg både på fag og samarbeid.

Supertips!

Sett sammen gruppene basert på nivå. Det er mye enklere å tilpasse innholdet og oppgavene gruppevis enn til den enkelte elev.

Enklere tilpasning med digitale oppgaver

Marta bruker ofte ekstraoppgavene som ligger i Skolestudio.

– I matte og engelsk har du Multi Smart Øving og Explore Smart Øving. De er fine og gir mer trening enn elevene får i boka. De er også litt annerledes. Noe av det som ligger digitalt likner litt mer på spill, og det er motiverende.

Elevene jobber også i ulikt tempo, og da erfarer Marta at det er enklere å tilpasse ved å kombinere bok og Skolestudio.

– Det er mye enklere justere vanskelighetsgrad digitalt. Da kan jeg bestemme at tre elever skal ha andre oppgaver enn kanskje de fem som trenger å øve på mest grunnleggende.

"Det er mye enklere justere vanskelighetsgrad digitalt. Da kan jeg bestemme at tre elever skal ha andre oppgaver enn kanskje de fem som trenger å øve på mest grunnleggende."

Samler klassen foran skjermen

En konkret erfaring Marta har gjort seg er at det digitale universet i Skolestudio også egner seg å bruke på SMART Board foran hele klassen.  

– Skal jeg vise en side fra en bok til klassen, er det mye enklere å vise bøkene fra Skolestudio på skjerm enn å stå og peke i boka eller be hele klassen finne fram en side i boka. Da går tiden fort, ler hun.

– Når elevene løser oppgaver i Skolestudio, kan jeg også raskt fange opp mulige utfordringer. Hvis jeg ser en oppgave mange sliter med kan vi ta den felles på SMART Board. Det gjorde jeg senest i går da jeg så det var en engelskoppgave mange hadde misforstått.

Skjerm og papir – to ulike måter å lese på

Marta er opptatt av at det å lese bok og å lese på skjerm er to forskjellige måter å lese på. Hun pleier å gi leselekser i Salto-boken.

– De elevene som ønsker, kan gå inn i Skolestudio hjemme for å se teksten og få lydstøtte.

– En annen nyttig funksjon er at elevene kan lese inn teksten og sende meg opptaket. Det er en god måte for meg å høre alle lese på. Det er ikke alltid like enkelt å rekke å høre alle lese i klasserommet.

Skjerm eller papir?

Ja takk, begge deler!

Hvordan kombinere de ulike egenskapene til bøker og digitale læremidler best mulig i undervisningen? Her kommer det til å skje mye i årene som kommer.

Linn Kleiva Rokne og Tove Torvund er digitalpedagoger i Gyldendal. De veileder lærere på skoler over hele landet, og vi har snakket med dem om hvorfor det er viktig med det hybride klasserommet.

Les hele saken

Relaterte artikler

Variasjon er alt!

Variasjon er alt!

– Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm...
Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...