Utforske

Multi Fagrom 
/ Multi Elevbok + Lærerens bok

I Multi får elevene utforske matematiske problemstillinger, jobbe sammen og leke seg fram til svarene.

Ikoner Multi Ny6

Øve

Multi Smart Øving
/ Multi Øvebok

Gjennom mengdetrening og øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse blir elevene trygge på faget.

Ikoner Multi Ny5

Vurdere

Multi Smart Vurdering
/ Underveis

I Multi får du full oversikt over elevenes måloppnåelse og gode læringsanalyser for videre oppfølging.

Ikoner Multi Ny

Trykte og digitale læremidler

Ta Multi-skolen!

Kurs og opplæring for matematikklærere

I vår videokanal Gyldendal Fagtid finner du et komplett digitalt kurs for lærere i matematikk på barnetrinnet. Hør forfattere og digitalpedagoger snakke om hvordan du kan jobbe med utforsking, øving og vurdering med Multi. Du får både inspirasjon og tips til oppgaver og metoder.

Gå til Gyldendal Fagtid

Skjermbilde 2022 05 16 Kl. 14.24.33

Kurskalender


Ikoner Multi Liten3

Utforskende matematikk med Multi

Arbeid i plenum og i grupper med problemløsing, aktiviteter og spill.

For deg som velger bok

Multi Elevbok og Lærerens bok

I Multi Elevbok finner du varierte aktiviteter og oppgaver som gir rom for utforsking og setter i gang matematiske samtaler. Boka består av delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som tilsvarer én undervisningstime. 

Lærerens bok for beskriver faglige mål, flere aktiviteter og ideer til differensiering. Øvestoff finner du i Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Les mer om Multi og fagfornyelsen

Bla i bøkene

 

For deg som jobber digitalt

Multi Fagrom i Skolestudio

Multi Fagrom i Skolestudio er den digitale versjonen av Multi Elevbok og Multi Lærerens bok.

I Multi Fagrom er det lagd konkrete undervisningsforløp time for time, strukturert på samme måte som i elevboka. Disse kan du som lærer enkelt redigere og tilpasse din egen undervisning og til hver enkelt elev. 

Du finner også mange ekstra ressurser som kopiark, ekstra øvingsoppgaver, filmer osv.

Finn ut mer om Skolestudio

Prøv gratis

Komponenter Multi Ny2

Bli med inn i klasserommet

Da utforskingsoppgaven var å planlegge en København-tur, tok det helt av i femteklassen til Karianne Aarøy Særvoll.

– Elevene var så ivrige! Det ble kjempefine diskusjoner og masse læring. Ikke minst ble det mye regning med store tall, forteller Karianne Aarøy Særvoll, lærer ved Langhus skole i Viken.

Les mer

Langhus Stills 6 Low

Med Multi velger du selv hvor digital du vil være

Fortell meg mer om:

Digitale læremidler   Trykte læremidler    Usikker på hva jeg bør velge


Ønsker du å vurdere Multi?

Hos Gyldendal skal det være enkelt å vurdere læremidler. Nå kan du bestille digitale vurderingseksemplarer av alle Multi-bøkene. Du har gratis tilgang til alle læremidlene i 60 dager fra du bestiller. 

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Du kan også aktivere gratis prøvelisenser på de digitale læremidlene Smart BokMulti Smart Øving og Multi Fagrom i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

Komponenter Multi Nye2

Ikoner Multi Liten2

Øving og mengdetrening med Multi

Arbeid med de grunnleggende ferdighetene individuelt og i læringspar.

Øving i bok

Multi Øvebok for 1.–4. trinn

Multi Øvebok 1–4 er engangsbøker for individuell øving på faktakunnskap, ferdigheter og grunn­leggende begrepsforståelse. Boka er organisert tematisk med samme kapitler og delkapitler som Multi Elevbok.

Det er noen øveoppgaver til hvert tema i elevboka som elevene gjerne kan jobbe med i par, men for mer individuell jobbing anbefales Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Les mer om Multi og fagfornyelsen

Bla i bøkene

 

Øving digitalt

Multi Smart Øving for 1.–7. trinn

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel i matematikk, som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Du finner også ekstra øveoppgaver og kopiark i Multi Fagrom i Skolestudio.

Les mer om Multi Smart Øving

Prøv gratis

 

Komponenter Multi Ny4

Pakketilbud på Multi Øvebok + Lærerens bok

Nå kan din skole gjøre et godt kjøp på en pakke bestående av 20 stk Multi Øvebok + 1 stk Lærerens bok A og B til rabattert pris.

Se pakkene

 

Picture (4)

Lærerens skattkiste

Multi Lærerens bok

Lærerveiledningen i Multi er lærerens hemmelige våpen. Her beskrives faglige mål for kapittelet, samt faglig innhold for hvert oppslag. Du vil finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål. Lærerveiledningen fins både som bok og digitalt i Multi Fagrom i Skolestudio.

Bla i bøkeneSe lærerveiledning i Skolestudio


Ikoner Multi Liten

Kartlegging og vurdering med Multi

God oversikt underveis og hjelp til videre arbeid.

Digitale hel- og halvårsprøver

Multi Smart Vurdering

Frigjør tid og få bedre oversikt med digitale matematikkprøver. Etter gjennomførte prøver får læreren umiddelbart oversikt over klassens og elevens resultater, i tillegg til detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev. 

Finn ut mer om Smart Vurdering

Bestill

Komponenter Multi Ny5

Vurdering underveis

Multi Fagrom og Multi Smart Øving

Multi Fagrom i Skolestudio gir lærer god oversikt over elevenes arbeid. Progresjonen og besvarelser blir lagret og gir godt grunnlag for tilbakemelding og vurdering.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Finn ut mer om Skolestudio

Prøv gratis

Komponenter Multi Ny6

Uformell vurdering i matematikk

5 smarte tips

Hva er vitsen med vurdering i matematikk? Hvordan kan du som lærer bruke vurdering på best mulig måte? Her får du noen tips av lærer og Multi-forfatter Ann-Christin Arnås til hvordan du kan gjøre vurderinger som gir deg verdifull innsikt - uten at det spiser for mye av tiden din!

Les mer

MA51994

Utgivelser til LK20

 

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Multi Elevbok og Lærerens bok 2022
Multi Øvebok -- - -
Multi Parallellbok - - - 2022 2022
Multi Fagrom i Skolestudio
Multi Smart Øving
Multi Smart Vurdering

Komplett oversikt over utgivelser


Forfattere

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling av nasjonale  kartleggingsprøver i matematikk ved UiO og har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn.

Ann-Christin Arnås

Ann-Christin Arnås

Ann-Christin Arnås er matematikklærer på barnetrinnet ved Ridabu skole, i tillegg til å være redaksjonell medarbeider i Gyldendal Undervisning. Hun har holdt mange kurs og verksteder, blant annet tilknyttet LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen). 

Mona Røsseland

Mona Røsseland

Mona Røsseland arbeider ved lærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i matematikkdidaktikk og en master i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk. Mona har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim.