Dette er nytt i Multi, 3. utgave

Gutt Ipad

Revidert i tråd med ny læreplan

Multi gir elevene positive og lærerike erfaringer gjennom varierte undervisningsformer i en nøye planlagt progresjon i tråd med læreplanen, kapittel for kapittel, år for år.

Terninger Rosa

Mer utforsking og kreativitet

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til utforsking, kreativitet, samarbeid og diskusjon.

Ny Struktur

Ny struktur

Multi har fått en oppdatert struktur som skal gi læreren enda bedre oversikt og god hjelp til å komme gjennom alt stoffet.

Multi - kort fortalt:

Trykte og digitale læremidler

Multi 3. utgave: Hvilke trinn kommer når?

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Bøker 2020 2020 2020 2021 2020 2021 2022
Skolestudio 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022
Multi Smart Øving 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Multi Smart Vurdering 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Bli bedre kjent med våre digitale læremidler

Multi Smart Øving

Øving tilpasset hver enkelt elev

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og elementær begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Les mer

Gutt Med Pc Mso

Multi Smart Vurdering

Enklere vurdering, bedre oppfølging

Frigjør tid og få bedre oversikt med digitale matematikkprøver. Etter gjennomførte prøver får læreren umiddelbart oversikt over klassens og elevens resultater, i tillegg til detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Les mer

Msv Kvadrat

Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Fra skolestart 2020 vil Multi bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.


Les mer

Verden Er Mer Enn Bare Fag Guux Info

Videopresentasjoner

Dette er Multi 1–4

Multi-forfatter Ann-Christin Arnås blar gjennom tredje utgave av Multi Elevbok 1A og forklarer tanken bak struktur og oppgavetyper.

Dette er Multi 5–7

Multi-forfatter Bjørnar Alseth presenterer struktur, oppgavetyper og litt om hvordan du kan bruke den nye utgaven av Multi i din matematikkundervisning på mellomtrinnet.

Dette er Multi i Skolestudio

Multi-forfatter Ann-Christin Arnås tar deg gjennom tankegangen bak Multi og hvordan du kan bruke den digitale versjonen av Multi i Skolestudio i din matematikkundervisning.

Artikler

Vil du vite mer? Ta en titt i vår brosjyre

Undervisningstips

Her finner du opplegg, tips og annet som kan være nyttig til matematikkundervisningen.

Se alle tips

Undervisningstips Guux Info

Forfattere

Ann-Christin Arnås

Ann-Christin Arnås

Ann-Christin Arnås er matematikklærer på barnetrinnet ved Ridabu skole, i tillegg til å være redaksjonell medarbeider i Gyldendal Undervisning. Hun har holdt mange kurs og verksteder, blant annet tilknyttet LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen).

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk ved UiO og har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006.

Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn.

Mona Røsseland

Mona Røsseland

Mona Røsseland arbeider ved lærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i matematikkdidaktikk og en master i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk. Mona har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim.