Ksp (1)

Samtale, utforsking, aktivitet og problemløsing

Du finner varierte aktiviteter og oppgaver som gir rom for utforsking og setter i gang matematiske samtaler i Multi Elevbok eller Multi i Skolestudio, med tilhørende fyldig lærerveiledning, enten som bok eller digitalt.

Ksp 2 (1)

Mengdetrening og øving

I Multi Smart Øving tilpasses oppgavene til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får alltid utfordringer tilpasset sitt nivå og hjelp til å tette kompetansehull. Elevene kan også jobbe individuelt i Multi Øvebok.

Ksp 3

Kartlegging og vurdering

Som lærer kan du se progresjonen og arbeidet til hver enkelt elev i Skolestudio, følge mestring og måloppnåelse i Multi Smart Øving og få oversikt over resultater samt forslag til oppfølging etter gjennomførte prøver i Multi Smart Vurdering.

Fagfornyelsen: Hvilke trinn kommer når?

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Bøker 2021 2021 2022
Skolestudio 2021 2021 2021 2021
Multi Smart Øving
Multi Smart Vurdering

Kurs og webinarer

Se opptak av siste webinar

Multi og Skolestudio: Matematikk 1–7

Digitale kurs og presentasjoner

Skulle du gjerne vært på et kurs med oss? Eller fått høre hva forfatterne selv tenker om matematikkfaget? Eller vil du kanskje bare vite litt mer om våre læremidler? I Gyldendal Fagtid har vi samlet alle videopresentasjoner på ett sted, så du enkelt kan finne fram til det du er interessert i. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Fagtid Illustrasjonsbilde Multi

Multi og fagfornyelsen

I Multi lærer elevene matematikk ved å utforske, snakke sammen, være kreative og løse problemer på nye måter. Dette har vært sentralt i Multi før, men har blitt enda tydeligere i den nyeste utgaven av Multi til fagfornyelsen. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan forfatterne Bjørnar Alseth, Mona Røsseland og Ann-Christin Arnås har jobbet med nye Multi.

Les mer

Læreverk Mockup Multi NY

Bli bedre kjent med våre digitale læremidler

Multi Smart Øving

Øving tilpasset hver enkelt elev

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og elementær begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Les mer

Gutt Med Pc Mso

Multi Smart Vurdering

Enklere vurdering, bedre oppfølging

Frigjør tid og få bedre oversikt med digitale matematikkprøver. Etter gjennomførte prøver får læreren umiddelbart oversikt over klassens og elevens resultater, i tillegg til detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Les mer

Msv Kvadrat

Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Fra skolestart 2020 vil Multi bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.Les mer

Verden Er Mer Enn Bare Fag Guux Info

Aktuelt

Undervisningstips

Forfattere

Ann-Christin Arnås

Ann-Christin Arnås

Ann-Christin Arnås er matematikklærer på barnetrinnet ved Ridabu skole, i tillegg til å være redaksjonell medarbeider i Gyldendal Undervisning. Hun har holdt mange kurs og verksteder, blant annet tilknyttet LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen).

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk ved UiO og har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006.

Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn.

Mona Røsseland

Mona Røsseland

Mona Røsseland arbeider ved lærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i matematikkdidaktikk og en master i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk. Mona har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim.