Kontekst i ny utgave

Ny utgave av Kontekst tar vare på det beste fra tidligere utgaver, samtidig som det tilføres mye nytt i tråd med fagfornyelsen. Læreverket er en del av Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø.

Kontekst åpner for undring, opplevelse, refleksjon og kreativitet. Ulike typer oppgaver gir stor metodisk variasjon, samarbeid, problemløsning og muligheter til å arbeide også på tvers av fag. 

Én basisbok for hele ungdomstrinnet videreføres, og bidrar til fleksibilitet, god oversikt og sammenhenger i faget, samtidig som det gjør repetisjon enklere.

I Kontekst får elevene lese tekster både som opplevelse og som inngang til en dypere innsikt. Stort tekstutvalg med ulike vinklinger bidrar til at elevene blir mer bevisst sammenhengen tekstene er laget i og hvordan tekstene kan tolkes.

En mengde deltreningsoppgaver og aktiv bruk av eksempeltekster legger til rette for tydelig faglig progresjon, samtidig som tekstene fungerer som mønstre for elevenes egen tekstproduksjon.

Skolestudio legger til rette for samarbeid og fordypning. Her finner elevene fagtekster i digital form sammen med visuelle elementer som bidrar til økt forståelse og motivasjon.

Relaterte artikler

Dette er Kontekst Tekster

Dette er Kontekst Tekster

Kontekst Tekster er en samling av nøye utvalgte tekst-skatter som både vekker leselyst og setter i gang tankene.