Etikk i helsetjenesten Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205534605

Etikk i helsetjenesten

Hva gjør vi når helsepersonell, pasient og pårørende er uenige om behandlingen? Hvilken rolle spiller beslutningskompetanse i etikk og helselovgivning?
Pris 369,00

Bestill vurderingseksemplarer

Kunnskaper om og ferdigheter i etikk er viktig for alle som arbeider i helsetjenesten. Denne fagboka gir en innføring i helseetikk. Den legger særlig vekt på praksisnær
kunnskap om de etiske problemene som oppstår i helsetjenesten, og hvordan disse kan håndteres.

Boka er egnet som lærebok for alle helsefagutdanninger i Norge, inkludert lege- og sykepleierutdanningen, samt for alle som kommer til Norge for å jobbe, etter å ha tatt en slik utdanning i utlandet. Den dekker etikklæringsmålene i de nye nasjonale retningslinjene for helsefagutdanningene. Boka vil også være nyttig for alle som arbeider i helsetjenesten, og i etter- og videreutdanning av helsepersonell. Den er velegnet som en introduksjonsbok for de som deltar i etikkarbeid som klinisk etikk-komiteer eller leder etikkrefleksjonsgrupper.

«Dette er en bok som alle har noe å lære av.» (Bjarne Hjeltnes, Bioingeniøren). Les anmeldelsen her

Innholdsfortegnelse: