Explore3

Utforskende og kreativ

Elevene lærer engelsk med utgangspunkt i seg selv. Explore legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Explore1

Tverrfaglige temaer

I Explore møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Explore2

Et komplett læreverk

I Explore Skolestudio får du rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring.

En god skolestart med Explore

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i engelsk på barnetrinnet.

Se mer

En God Skolestart Med Explore

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Explore?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker. Klikk deg fram til ditt trinn og bla i boka – helt gratis og uten innlogging. 

Bla i bøkene

Du kan også aktivere gratis prøvelisenser på våre digitale produkter Smart Bok, Explore Smart Øving og Explore Fagrom i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

Explore Epost1 Mockup

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Kurskalender


Bli bedre kjent med Explore

Dette er Explore

Læreglede hos elever og lærere

En utforskende og kreativ tilnærming til språklæring står i sentrum for Explore. Gjennom en unik og smart læringsmetode, opplever både elever og lærere at engelskundervisningen blir enklere og morsommere, forteller lærebokredaktøren, Kristin Fjeld.

Les mer

Explore Epost1 Mockup

Explore Smart Øving

Øving tilpasset hver enkelt elev

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving og mengdetrening i engelsk på barnetrinnet. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt. 

 

Les mer

Gutt Med Pc Explore

Explore i Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Explore er en del av læringsmiljøet Skolestudio. Spennvidden og omfanget av innhold i Skolestudio er stort. Men, det skal bli enda større. Til skolestart 2021 skal alle fag på alle trinn i grunnskolen finne sin plass i Skolestudio. Med andre ord, da har du alt du trenger på ett sted.

Les mer

Meld Deg Paa Webinarer Til Skolestudio Guux Info

Forfattere

Ellen M.Tudor Edwards

Ellen M.Tudor Edwards

Ellen M. T. Edwards er født i Wales og har bred erfaring som allmennlærer i England og Norge. På Nylund skole i Stavanger har hun bidratt med utvikling og implementering av stasjonsundervisning gjennom EYLP-metoden (Early Years Literacy Programme).

Mona Evelyn Flognfeldt

Mona Evelyn Flognfeldt

Mona E. Flognfeldt er førstelektor og underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet. Hun har lang erfaring som kursholder og lærer i etter- og videreutdanning for engelsklærere.

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Agder med fordypning i engelsk. Hun har mange års erfaring som lærer på barnetrinnet, og jobber i dag på Tårnåsen skole i Oppegård. 

Tone Omland

Tone Omland

Tone Omland er almennlærerutdannet ved HiO med videreutdanning i engelsk og spes.ped. Nå jobber hun på Mesterfjellet skole i Larvik, der hun underviser i engelsk på barne- og ungdomstrinnet.

Isabelle Royer

Isabelle Royer

Isabelle Royer er født i Frankrike, har bodd i Norge siden 1992. Her har hun tatt PPU, og har fra før en master i engelsk. Hun er faglærer i engelsk og jobber på Jar skole.

Victoria Solli

Victoria Solli

Victoria Armstrong Solli er oppvokst i England, er utdannet faglærer med pedagogikk mellomfag, og har TEFL-erfaring (Teaching English as a foreign language). Jobber på Hofstad barneskole i Asker som engelsk faglærer.