Explore3

Utforskende og kreativ

Elevene lærer engelsk med utgangspunkt i seg selv. Explore legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Explore1

Tverrfaglige temaer

I Explore møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Explore2

Et komplett læreverk

I Explore Skolestudio får du rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring.

Utgivelsesplan

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Explore 2021 2022 2021 2022
Skolestudio 2021 2021 2021 2021
Explore Smart Øving - - 2021 2022

Trykte og digitale læremidler

Digitale kurs og presentasjoner

Skulle du gjerne vært på et kurs med oss? Eller fått høre hva forfatterne selv tenker om engelskfaget? Eller vil du kanskje bare vite litt mer om våre læremidler? I Gyldendal Fagtid har vi samlet alle videopresentasjoner på ett sted, så du enkelt kan finne fram til det du er interessert i. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Fagtid Illustrasjonsbilde4

Explore - kort fortalt:

Explore i Skolestudio

Fra skolestart 2020 vil Explore bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.

Les mer

Explore i Skolestudio

Explore Smart Øving

Nå kan elever øve sine basisferdigheter i engelsk med Explore Smart Øving! Prøv gratis med dine elever på 3., 4. og 5. trinn i skoleåret 2020/21.

Les mer om Explore Smart Øving

Gutt Med Pc Explore

Undervisningsopplegg

Engelsk 1–7

Se alle undervisningsopplegg fra Explore
Elisabeth Moen

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Agder med fordypning i engelsk. Hun har mange års erfaring som lærer på barnetrinnet, og jobber i dag på Tårnåsen skole i Oppegård. 

Ellen M. Tudor Edwards

Ellen M. Tudor Edwards

Ellen M. T. Edwards er født i Wales og har bred erfaring som allmennlærer i England og Norge. På Nylund skole i Stavanger har hun bidratt med utvikling og implementering av stasjonsundervisning gjennom EYLP-metoden (Early Years Literacy Programme).

Isabelle  Royer

Isabelle Royer

Isabelle Royer er født i Frankrike, har bodd i Norge siden 1992. Her har hun tatt PPU, og har fra før en masters i Engelsk. Hun er faglærer i engelsk og jobber på Jar skole.

Mona Flognfeldt

Mona Flognfeldt

Mona E. Flognfeldt er førstelektor og underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningen ved HiOA. Hun har lang erfaring som kursholder og lærer i etter- og videreutdanning for engelsklærere.

Tone Omland

Tone Omland

Tone Omland er almennlærerutdannet ved HiO med videreutdanning i engelsk og spes.ped. Nå jobber hun på Mesterfjellet skole i Larvik, der hun underviser i engelsk på barne- og ungdomstrinnet.

Victoria Armstrong  Solli

Victoria Armstrong Solli

Victoria Armstrong Solli er oppvokst i England, er utdannet faglærer med pedagogikk mellomfag, og har TEFL-erfaring (Teaching English as a foreign language). Jobber på Hofstad barneskole i Asker som engelsk faglærer.