Kontekst 8–10, 3. utgave, Basis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
428 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521216

Kontekst 8–10, 3. utgave, Basis

Norsk for ungdomstrinnet

Kontekst Basis strukturerer norskfaget for hele treårsløpet.
Pris 705,00

Basis er inndelt i fem deler. Del 1: Tekstforskeren og Del 4: Oppdrag er nye i forhold til forrige utgave av Kontekst. Del 1 tar for seg tekster i kontekst og ulike innfallsvinkler til tekster. Del 4 inneholder større norsk- og tverrfaglige oppgaver der elevene kan fordype seg over lengre tid.

Del 2: Kommunikasjon og tekstskaping og Del 3: Språket – system og mulighet er organisert i kurs med et større mangfold av eksempeltekster, tips og relevante og utforskende oppgaver enn tidligere. Kursene har både oppgaver underveis og til slutt i kurset med henvisning til tekster og oppdrag en kan arbeide videre med. Del 5: Oppslag har oversikter over lesestrategier, sjangrer, tipsene i kurset, sammendrag av kursene og litterær og språklig tidslinje m.m.

Kontekst Basis gir god oversikt og sammenheng i norskfaget. Eksempeltekstene fungerer som mønster for elevenes arbeid med å lage tekster muntlig og skriftlig, og relevante og utforskende oppgaver inspirerer elevene til kreativt arbeid.

 • Strukturerer norskfaget
 • Verktøy for videre læring
 • Skaperglede og samarbeid i sentrum
 • Kommunikasjon og kritisk tenkning
 • Tekster i kontekst

Kapitteloversikt:

 • Tekst og sammenheng
 • Tekst og tolking
 • Kommunikasjon
 • Fiksjon
 • Saktekster
 • Språk og mangfold
 • Språk og muligheter
 • Språksystemet