Norsk 8–10

Flere veier inn i norskfaget

Kontekst reflekterer et levende norskfag og et samfunn i utvikling. En enda mer utforskende tilnærming gir elevene får mulighet til å reflektere og være kreative med utgangspunkt i et mangfold av tekster og oppgaver.

Fem grunner til å velge Kontekst:

  1. Strukturerer faget og gir mulighet til tilpasninger, tverrfaglighet og variasjon
  2. Gjør faget motiverende og relevant med et mangfold av tekster, oppgaver og tips
  3. Legger til rette for dybdelæring og helhet
  4. Oppdatert tekstsamling
  5. Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler

 

– Det elevene lærer i norskfaget skal være relevant, sier Kathinka Blichfeldt, en av forfatterne av læreverket i norsk for ungdomstrinnet, Kontekst. – Vi ønsker å knytte elevenes hverdag sammen med det de lærer på skolen.

Gjennom et mangfold av tekster og oppgaver bidrar Kontekst til at elevene utvikler seg til å bli bevisste og kreative språkbrukere. Med et rikt utvalg ressurser og problemløsende oppgaver legger læreverket til rette for utforsking, fordypning og samarbeid mellom elever, også på tvers av fag.

– Mye av det vi jobber med i norskfaget har stor overføringsverdi til andre fag. Refleksjon, argumentasjon, retorikk og kritisk tenkning er grunnleggende ferdigheter som brukes i mange fag, forteller Blichfeldt.

Tekst i kontekst

Kontekst Basis inneholder blant annet to deler med flere nye måter å utforske  fagstoffet på, Tekstforskeren og Oppdrag. I Tekstforskeren er innfallsvinkler til tekst utgangspunktet, blant annet hvordan konteksten endrer hvordan vi opplever og tolker tekster:

– Tenk for eksempel at elevene skal utforske rap-teksten «Påfugl» av Karpe. I Kapittel 1: Tekst og sammenheng opplever elevene først teksten uten annen kontekst enn «skolekonteksten». Deretter utforsker de virkemidler, før de får presentert teksten i en ny kontekst: Den ble fremført under minnekonserten etter 22. juli. Så legger vi opp at elevene utforsker hvordan den nye informasjonen kan endre eller justere forståelsen av teksten, sier Blichfeldt.

Det brede tekstutvalget i kapittel 1 av Tekstforskeren åpner for opplevelse og undring. Ulike innfallsvinkler gir mulighet for å gå i dybden og undersøke forskjellige kontekster. Slik blir elevene mer bevisst på tekstenes sammenheng, og hvordan vi kan forstå og tolke tekster.

Påfugl Kontekst

Se innholdet om teksten «Påfugl» i Kontekst Fagrom i Skolestudio

Kommunikasjon og tekstskaping

– I læreplanen er muntlig kommunikasjon og skriftlig tekstskaping to kjerneelementer. Vi har valgt å ikke skille mellom disse, fordi de er så tett knyttet sammen. Vi jobber parallelt med muntlig og skriftlig kompetanse hele veien og tekstskaping er viktig i all kommunikasjon, sier Blichfeldt.

Det meste av fagstoffet i Kontekst Basis er strukturert i kurs. Alle kursene starter med en oversikt over faginnholdet og faguttrykk, og den første Tenk over-oppgaven kan brukes som en igangsetter og bidrar til å hente fram elevenes førforståelse og skape relevans.

I kurs 3.1 er temaet kommunikasjon og retorikk. Her skal elevene for eksempel undersøke og lære om hvordan språk blir påvirket av digital kommunikasjon. Oppgavene underveis lar elevene utforske alt fra chatboter til appeller, og i hele Kontekst vises det på tvers til andre temaer i norskfaget slik at sammenhengen blir tydelig.

Se kapittelet Kommunikasjon i Kontekst Fagrom i Skolestudio

– Å arbeide med dette kurset med deltreningsoppgaver og eksempeltekster, gir elevene språk og metoder elevene har nytte av, for eksempel i arbeid med argumenterende tekster og språklige virkemidler.

Kreativitet og fleksibilitet

Oppdragene er større, åpne oppgaver der elevene må samarbeide, tenke kritisk, bruke sin kreativitet og oppfinnsomhet. Forfatter Åslaug Huseby er opptatt av at elevene kan være med på å påvirke hvordan oppdragene skal løses:

– Vi ønsker å gi rom for fleksibilitet, og oppdragene i Kontekst er en fin måte å åpne opp for mange ulike fag, innfallsvinkler og metoder, sier hun.

Dette er Kontekst

Norsk 8–10

Bøker:

KONTEKST BASIS strukturerer norskfaget for hele treårsløpet og inneholder fagstoff, tekster, tips, oppgaver og større oppdrag. Felles fagstoff for hele ungdomstrinnet bidrar til fleksibilitet, god oversikt og sammenhenger i faget, samtidig som det gjør repetisjon enklere.

KONTEKST TEKSTER 5 er en ny tekstsamling til inspirasjon og utforsking med størst vekt på samtidstekster. Kontekst Tekster 5 er en fellesutgave for både bokmåls- og nynorskelever, og til hver tekst følger oppgaver og korte forfatterportrett som er skrevet på samme målform som hovedteksten.

KONTEKST NYNOSK – SPRÅK OG TEKST er i hovedsak beregnet for elever med nynorsk som sidemål, men kan med fordel også brukes av elever som har nynorsk som hovedmål, og som har behov for å arbeide med språk og korte tekster. Kontekst Nynorsk inneholder mange ulike tekster og oppgaver som gir elevene en motiverende inngang til arbeidet med språk og tekst.

KONTEKST LÆRERENS BOK forklarer hvordan Kontekst Basis er tenkt, ut fra læreplanen, og har mange konkrete forslag og tips til arbeidsmåter.

Digitalt:

KONTEKST BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, øvingsoppgaver, fagfager og arbeidsark.

Aktiver gratis tilgang

KONTEKST FAGROM er en digital versjon av Kontekst Basis. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som boka, men er transformert og tilpasset det digitale formatet.

Prøv gratis

KONTEKST TEKSTER i Skolestudio inneholder et stort utvalg tekster i ulike sjangre og fra ulike tidsepoker. Fra eldre klassiske tekster til samtidstekster. I tillegg til samtlige tekster fra Kontekst Tekster 5, er det hentet mange tekster fra de tidligere tekstsamlingene Kontekst Tekster 1, og og Nye Kontekst Tekster 4.

Gratis prøvetilgang

KONTEKST FERDIGHETER er et digitalt øverom for både ungdomstrinnet og videregående skole, som blant annet har grammatikkoppgaver og mange andre typer språkoppgaver. 

Prøv gratis

Vil du vite mer om Kontekst?

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å finne den rette kombinasjonen av læremidler. Vi kommer gjerne på besøk til din skole for å gi mer informasjon og opplæring.

Ta kontakt


Relaterte artikler

Dette er Kontekst Tekster

Dette er Kontekst Tekster

Kontekst Tekster er en samling av nøye utvalgte tekst-skatter som både vekker leselyst og setter i gang tankene.
Kontekst i ny utgave

Kontekst i ny utgave

Ny utgave av Kontekst tar vare på det beste fra tidligere utgaver, samtidig som det tilføres mye nytt i tråd med...