Fagfornyelsen

Hvor finner du lærestoffet i nye Multi Smart Øving?

Overgangen til ny læreplan og nye læremidler kan by på utfordringer i en overgangsfase. Multi har i år kommet med nye utgaver på 1.-3. og 5. trinn, og neste år er nye utgaver på plass på seks av syv trinn. Men hva med Multi Smart Øving? Hvilken utgave følger den?

Dette skoleåret følger Multi Smart Øving den nye utgaven av Multi på 1.-3. trinn. Det vil si at skoler og lærere som fortsatt bruker gamle bøker vil måtte tilpasse bruken av Multi Smart Øving noe. Her kan du laste ned oversikt over hvor du finner lærestoffet du trenger i Multi Smart Øving, dersom du bruker 2. utgave av Multi.

1. trinn

2. trinn

3. trinn

 

På 4. til 7. trinn følger i år Multi Smart Øving strukturen til den gamle utgaven av Multi. På 5.-7. har vi imidlertid slått sammen trinnene slik at det skal være lettere å velge lærestoff som passer til ny læreplan.

Her kan du laste ned oversikt over hvor du finner lærestoffet du trenger i Multi Smart Øving, dersom du bruker 3. utgave av Multi på 5. trinn:

5. trinn

3 Lærerside

----

Trenger du hjelp til å finne frem eller har du spørsmål om bruk av Smart Øving? Bli med i vår Facebook-gruppe Multi Smart Øving - adaptiv læring. Der kan du stille spørsmål og få svar, både fra oss i Gyldendal og fra andre erfarne Smart Øving-brukere.

----