Fagfornyelsen

Hvor finner du lærestoffet i nye Multi Smart Øving?

Overgangen til ny læreplan og nye læremidler kan by på utfordringer i en overgangsfase. Multi har i nå kommet med nye utgaver på 1.–6. trinn, og i 2022 er også 7. trinn på plass. Men hva med Multi Smart Øving? Hvilken utgave følger den?

Multi Smart Øving er revidert etter den nye læreplanen LK2020 og følger strukturen i 3. utgave av Multi.

Digitalt er Multi revidert på 1.–7. trinn og du finner alle de digitale læremidlene i Skolestudio.

Per skolestart 2021 har Multi nye bøker på 1. til 6. trinn. Skoler og lærere som bruker gamle bøker på 7. trinn i stedet for Multi Fagrom, bør tilpasse bruken av Multi Smart Øving noe. Hvis du bruker 2. utgave av Multi, finner du oversikten over lærestoffet du trenger i Multi Smart Øving her:

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn