Om språklige endringer i norske utgaver av Roald Dahls verk

Flere norske medier har de siste dagene omtalt kommende endringer som rettighetshaveren, The Roald Dahl Story Company, ønsker å gjøre for utgaver i det britiske markedet. Gyldendal er utgiver i Norge av en rekke av Dahls barnebøker og vi har fått mange spørsmål om hva som nå vil skje med de norske utgavene.

– Vi stiller oss kritisk til omfanget av de endringene som nå er tiltenkt det britiske markedet, sier forlagssjef for barn og ungdom i Gyldendal Litteratur, Eva Thesen. Det er uaktuelt å ta inn alle de endringene vi nå ser omtalt i britiske medier, sier hun.

Revisjonene som rettighetshaveren The Roald Dahl Story Company og det britiske forlaget Puffin har jobbet med og som har fått bred omtale, er foreløpig kun for det britiske markedet. Roald Dahl Story Company har kommunisert at når de er klare for å vurdere eventuelle endringer for det internasjonale markedet, vil det skje gjennom dialog med forlagene for å sikre at endringene blir tilpasset nasjonal kontekst og behov.

– Vi har forståelse for at det er ulike oppfatninger om hvordan denne typen rettigheter og språkarv forvaltes. Det å revidere tekst byr åpenbart på mange dilemmaer. Foreløpig er det uklart hvilke endringer rettighetshaveren ønsker å ta inn i det norske markedet og hva som blir utfallet av den videre dialogen, sier Thesen.

Relaterte artikler

Comeback fra McCarthy

Comeback fra McCarthy

16 år etter hans forrige utgivelse er USAs viktigste nålevende forfatter, Cormac McCarthy, igjen aktuell. Dette er...