Ny utgave og ny debatt om Hva visste hjemmefronten?

Ny utgave og ny debatt om Hva visste hjemmefronten?

Gyldendals utgivelse av Michelets bok i 2018 satte i gang en av de mest omfattende offentlige historiedebattene i norsk etterkrigstid. Michelet dokumenterer og argumenterer for at deler av den norske hjemmefronten visste mer og kunne gjort mer i forkant av de alvorlige overgrepene mot jødene i Norge under andre verdenskrig.

Debatt og egen motbok

Boken har utløst både bred debatt og flere andre bøker om samme tema, blant annet en motbok i 2020, Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?. I denne gjennomgås og kritiseres Michelets bok og metodebruk. Motbokens beskyldninger førte til at Michelet utga boken Tilsvar i 2021, der hun ettergår og svarer på alle beskyldninger og påstander.

Har forandret forståelsen av jødenes skjebne

Gyldendal besluttet i kjølvannet av originalutgivelsen og debatten rundt denne og korrigere enkelte faktafeil i et nytt opplag, og kom også med beklagelser til etterkommere av noen av de som er omtalt i boken. I tillegg har forlaget brukt tiden frem til nå på å gjennomgå hele originalboken. Resultatet er en ny og revidert utgave der enkelte faktafeil er korrigert og beklaget, noe ordbruk er justert og nye fakta er lagt til som konsekvens av nye opplysninger som dukket opp etter utgivelsen.

– Vår hovedkonklusjon er at de fleste anklager om feil og kritikk i Hva visste hjemmefronten? dreier seg om uenigheter om tolkninger av kilder. Slik sett består det aller meste fra originalutgaven. Og vi er mer overbevist enn noen gang om at Marte Michelet med Hva visste hjemmefronten? har skrevet en svært viktig bok. Den har forandret vår forståelse av jødenes skjebne i Norge under krigen, sier forlagssjef for sakprosa i Gyldendal Litteratur, Reidar Mide Solberg.

Klar for ny debatt – og så for ny lydjobb

Marte Michelet selv har lagt ned et omfattende arbeid de siste årene, både i å gjennomgå sitt eget verk på nytt og ikke minst i å stå i debatten med både historikere og etterkommere etter omtalte personer. Nå er hun klar for å svare på det som måtte komme av nye spørsmål, før hun om kort tid tar fatt på ny jobb som produsent i lydavdelingen i Gyldendal Litteratur, der hun primært skal jobbe med podkaster.

– Det har vært både lærerikt, meningsfullt og krevende å stå i denne debatten de siste årene. Mitt håp er at vi etter å ha diskutert ferdig denne reviderte utgaven, kan rette blikket fremover mot de store utfordringene som fortsatt ligger i å utforske behandlingen av jødene i Norge før, under og etter andre verdenskrig, sier Michelet.

Er du nysgjerrig på hva som er endret, beklaget og hvorfor i den nye utgaven? Veldig mye oppsummeres i det nye forordet og appendiksen, som du finner lenke til her.

Finn boken her

Relaterte artikler

Comeback fra McCarthy

Comeback fra McCarthy

16 år etter hans forrige utgivelse er USAs viktigste nålevende forfatter, Cormac McCarthy, igjen aktuell. Dette er...