Skolestart

Slik får du i gang samtalen om matematikk

Den nye læreplanen i matematikk vektlegger at elevene skal bli gode problemløsere. De skal samarbeide, kommunisere, resonnere, argumentere og modellere i og med matematikk. Men hvordan kommer man i gang med dette arbeidet?

Ved å la elevene oppdage sammenhenger i matematikken og mellom matematikken og andre fag, legger vi til rette for dybdelæring og forståelse. I Multi har hver eneste undervisningsøkt oppgaver og aktiviteter som gir elevene mulighet til å samarbeide, kommunisere, resonnere, argumentere og modellere i og med matematikk. Her er et eksempel på en type oppgave du finner mange av i den nye utgaven av Multi:

1A Sortering

Denne oppgaven er hentet fra Multi Elevbok 1A, side 8. Oppgaven kan løses individuelt ved at elevene finner en måte å sortere tingene på og blir ferdig i løpet av relativt kort tid. Men hva om du i stedet lar dem sitte to og to sammen for å diskutere ulike måter å løse oppgaven på? La dem få komme med forslag til løsning(er) som de så presenterer for andre læringspar, eller for hele gruppen. Da løfter du fram kjerneelementene på en måte som det individuelle arbeidet ikke kan klare.

Du kan også endre litt på forutsetningene og gi elevene nye ting å utforske, med utgangspunkt i samme oppgave. Denne måten å drive matematikkundervisning på engasjerer elevene slik at de vil glede seg til neste matematikk-økt.

Vi ønsker å hjelpe dere til å få til denne typen undervisning ved hjelp av de detaljerte lærerveiledningene våre. Der får du tips du kan ta utgangspunkt i, dersom du ønsker.

Forslag til årsplaner

For Multi 1-7

Lærerveiledning til oppgaven:

La elevene arbeide sammen i par. Først diskuterer de hvilke kriterier de vil sortere tingene etter, for eksempel:

  • Rette kanter - krumme kanter (rund form)
  • Kan bygges med - kan ikke bygges med
  • Triller - triller ikke
  • Leke - ikke leke
  • Kan brukes til å drikke av - og ikke

Så trekker de tingene til riktig gruppe.

I oppsummeringen forteller elevene hvilke kriterier de har sortert etter. Her ønsker vi å få fram mange ulike måter å sortere på, så spør om det er noen som har sortert på andre måter, etter hver ny presentasjon.

Du kan gjerne også utfordre elever som trenger flere utfordringer ved å stille spørsmålet "Hva hvis du skal sortere tingene i tre grupper? Hvordan ville du gjort det?".

En mulig løsning kan være:

  • Bare flate flater (legokloss, eske)
  • Kun krumme flater/kuleform (ballong, ball)
  • Både rette og krumme flater (syltetøyglass, kopp)

Læreplanen er også tydelig på at matematikkfaget i tillegg til å utvikle evnen til samarbeid, skal bidra til at eleven utvikler evnen til å jobbe selvstendig. I Multi legger vi til rette for det ved at elevene først arbeider sammen om nytt stoff, og at de deretter får oppgaver knyttet til det samme lærestoffet der de gjerne må arbeide individuelt.

Denne vekslingen mellom individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid og klasseorganisering utvikler elevenes evne både til individuell og selvstendig jobbing, og til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg øker det elevenes bevissthet rundt det å lære. Noen arbeidsformer har som hovedmål å utvikle forståelse, som for eksempel utforsking, problemløsning, aktiviteter og samtaler om ulike løsningsmetoder. Andre arbeidsformer har fokus på å styrke hukommelsen, huske faktakunnskap og automatisere ferdigheter som for eksempel spill og oppstilte oppgaver. Målet er at alle elever skal lære mest mulig – av den beste og viktigste matematikken, og at elevene i ditt klasserom skal få oppleve en matematikkundervisning preget av engasjement, utforsking, samarbeid, kreativitet, refleksjon, innsats, kommunikasjon og glede.

Lykke til med det nye skoleåret!

Hilsen Multi-forfatterne