Ny utgave til fagfornyelsen

Oppgavetyper i nye Multi

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til utforsking, kreativitet, samarbeid og diskusjon. I Multi får lærerne hjelp til å arbeide med disse matematiske prosessene, som er fagets kjerneelementer.

Spill

Spill har alltid stått sentralt i Multi. I «nye» Multi har spillene fortsatt en fremtredende plass. Elevene spiller spill i matematikkundervisningen for å lære og øve sentralt fagstoff. I tillegg åpner spillsituasjonene for at elevene kommuniserer med og om matematikk. Alle spillene har en oransje ramme. Øverst er det en lapp som forteller hvor mange som kan spille sammen og hva elevene trenger for å å spille spillet. Alle spillene har regler som elevene må forstå før de kan begynne å spille.

Aktivitet

Felles for de ulike aktivitetene er at de krever samarbeidsjobbing utenfor elevboka. Ofte involverer de bruk av konkreter og andre hjelpemidler.

Sjuervenner Spill FB

Spill om sjuervenner

Utforsking

Utforskingsrutene inneholder ofte nytt stoff som elevene ikke har jobbet med tidligere. Tanken er at elevene sammen i mindre grupper skal få tid til å diskutere og finne ulike løsninger.

Aktivitetsrute

Aktivitetsrute

Samtale

Samtalebildene handler ofte om ting som elevene kjenner fra før. De skal snakke om matematikk de ser i bildene og om matematikk de skal lære mer om.

Samtalebilde Multi

Samtalebilde fra Multi 1A Elevbok. Illustrasjon: Kristin Berg Johnsen

Forklaring

Forklaringsrutene er tips til elevene, ofte formidlet av Fibo og Fiboline.

Forklaringsrute

Øving

Øveoppgavene er merket med en sirkel og et tall. Her skal elevene øve på noe de allerede har jobbet med i en aktivitet, et spill eller i en utforsking. Oppgavene kan aller helst løses i par-samarbeid.

Ovingsoppgave

---

Vil du ha øving tilpasset hver enkelt elev? Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel fra Gyldendal som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov. Les mer om Multi Smart Øving her.

---

Multi

3. utgave

En struktur og progresjon som sikrer læring tilpasset læreplanen og læringsmålene, både digitalt og i bok

Aktiviteter og oppgaver som gir rom for utforsking og setter i gang matematiske samtaler

Fyldig lærerveiledning og ryddig struktur som gir læreren hjelp til å planlegge, gjennomføre og differensiere undervisningen

Multi Smart Vurdering utvikler basisferdigheter med individuell og adaptiv mengdetrening

Multi Smart Vurdering sparer tid og gir bedre oversikt for læreren

Lareverk Mockup Multi

Relaterte artikler

Ta med matematikken ut!

Ta med matematikken ut!

Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre mattetimene ute i friluft. Her er fire uteaktiviteter som passer fint til...
Juleverksted med symmetri

Juleverksted med symmetri

Hvorfor ikke kombinere temaet symmetri i matematikk med et hyggelig juleverksted? Her finner du noen enkle...
Matematikk i tre akter

Matematikk i tre akter

Matematikk i tre akter er en undervisningsmetode som handler om å ta med virkeligheten, eller en historie eller en...
En lekende skolestart

En lekende skolestart

Når skolen starter etter sommerferien, er gjensynsgleden stor og elevene har mye å fortelle hverandre. Derfor er det...
Multi Smart Øving blir ny

Multi Smart Øving blir ny

Til skolestart 2020 kommer Multi Smart Øving i ny versjon, med nytt design, ny og forbedret funksjonalitet og med...