Det hybride klasserommet

Variasjon er alt!

- Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm Bjørhovde.

Gå til Gyldendals læremidler for ungdomstrinnet

Vebjørn er lærer på ungdomsskolen Apalløkka skole i matematikk og naturfag. Han er generelt opptatt av å bruke variasjon i undervisningen. Med komplette klassesett av bøker og tilganger i Skolestudio kan han utnytte det beste fra begge verdener. 

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen // Foto: Jarl Robert Kristiansen/Pop Film

– Elever lærer på ulik måte. Tavle og oppgaver fungerer for noen elever, men ikke for alle. Vi kan ikke gjøre alt samtidig, men hvis man varierer undervisningen vil vi jevnlig treffe alles behov.  

Han oppfordrer lærere til å tørre å teste nye undervisningsformer for å unngå at det blir monotone skoledager for elevene.  

– Vi kan ikke ha full kontroll alltid. Vi må tørre å gjøre nye ting. Kanskje fungerer det ikke første gang, men neste gang. Variasjon er viktig for elevenes læring og motivasjon. 

Portretter Lærere Ungdomsskole (1)
"Variasjon er viktig for elevenes læring og motivasjon."
Vebjørn Bergsholm Bjørhovde, Apalløkka skole

Bok + kladdebok er fortsatt en vinner 

På Apalløkka skole har alle elevene hver sin iPad og hver sin bruker i Skolestudio i tillegg til bok.  

– Det er mye spill og gøy som distraherer på iPad. Boka hjelper elevene med å holde fokus på det de skal. I matte bruker vi mye bok og skrivebok. Jeg opplever at elevene selv også synes det er deilig med et avbrekk fra skjerm.  

– Ungdom har nok skjermtid i løpet av en dag. Så til oppgaver der du ikke har behov for digitale læreverk, er det best med bok.  

En annen klar fordel Vebjørn ser med bok er oversikten over pensum og innhold.  

– Man får mye lettere oversikt i en bok enn å måtte forholde seg til en digital meny. I det fysiske læreverket ligger innholdet i en tydelig kronologisk rekkefølge. Det er mange av elevene som sliter med å få den samme oversikten i de digitale læreverkene.  

– Som alle andre plasser hender det også at nettet er nede på skolen vår, da er det en fordel å ha tilgang på fysiske læreverk! 

5 tips

Les Vebjørns tips til hvordan best bruke variasjonen bok og skjerm.

  1. Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, når det enten beriker eller forenkler undervisningen. 
  2. I Skolestudio finnes det gode læringsvideoer. Dette er spesielt nyttig i programmering som er et nytt tema for både lærere og elever.

  3. Skal du tilrettelegge undervisningen for noen få? I Skolestudio tildeler du individuelle oppgaver på en diskret måte uten at det blir synlig for alle. 
     
  4. Bruk boka til lesing av tekst! Bøker har færre distraksjoner, det blir enklere å konsentrere seg og lære ulike lesestrategier.  

  5. Ta sjansen på å variere undervisningen på nye måter! Da holder du elevene motiverte, og du tar hensyn til at alle lærer på ulike måter.   

Vebjørn holder også en knapp på at det er bedre å lese tekst på papir enn på skjerm.  

– Når elevene skal lære seg ulike lesestrategier er det bedre med bøker. I digitale læreverk er ikke oppbyggingen alltid like egnet for lesestrategier.   

Samtidig som Vebjørn heier på den gode gamle boka, er han opptatt av de egenskapene til digitale læreverk som er helt uovertrufne.  

– Elevene trenger ikke lenger lage søylediagram for hånd når det kan gjøres digitalt. For hånd blir dette bare en masse manuelt arbeid som tar tid og ikke gir så mye læring.  Det samme gjelder blant annet det å tegne grafer og lage andre typer diagrammer. Skolestudio er også stedet for å lære seg programmering.  

– Bruk digitale hjelpemidler der det er hensiktsmessig, er Vebjørns hovedbudskap til alle lærere.  

---

Leter du etter nye metoder for mer motiverende matematikklæring? Her kan du lese mer.

---

Nyttige læringsvideoer for både lærere og elever 

Vebjørn trekker frem læringsvideoene i Skolestudio som svært nyttige, spesielt i programmering.  

– Vi brukte læringsvideoene i programmering først for at vi lærere skulle lære oss det. Nå bruker elevene de samme. Det finnes gode videoer knyttet til de fleste temaer.  

I Skolestudio har elevene tilgang til pensum på tvers av trinn og fag. Det gir gode muligheter for tilrettelegging og å jobbe tverrfaglig. Naturfag er et fag som ikke har trinndelte kompetansemål slik som matematikk, så her krysser Vebjørn innhold fra flere trinn i Skolestudio.  

– Dessuten er det en stor fordel at elevene har tilgang til pensum for alle trinnene på ungdomsskolen i Skolestudio. Da vi lå litt bakpå nå i 9. kunne elevene enkelt gå inn på 8. trinn i Skolestudio og finne det de trengte. Det samme gjelder hvis man har behov for å repetere noe som var på pensum året før. Det er aldri noe problem.  

"Skolestudio er det enkelt å tildele individuelle oppgaver uten at det synes for alle."

Diskret tilrettelegging av oppgaver i Skolestudio 

Vebjørns elever er ungdom som ofte ikke ønsker å skille seg ut fra resten av klassen. Differensiering og tilrettelegging av oppgaver må av og til gjøres uten at det blir synlig for hele klassen. 

– I Skolestudio er det enkelt å tildele individuelle oppgaver uten at det synes for alle. I tillegg finnes det en rekke ekstraoppgaver i Skolestudio som ikke ligger i bøkene. Det er topp for de elevene som raskt blir ferdig med de ordinære oppgavene.  

Skjerm eller papir?

Ja takk, begge deler!

Hvordan kombinere de ulike egenskapene til bøker og digitale læremidler best mulig i undervisningen? Her kommer det til å skje mye i årene som kommer.

Linn Kleiva Rokne og Tove Torvund er digitalpedagoger i Gyldendal. De veileder lærere på skoler over hele landet, og vi har snakket med dem om hvorfor det er viktig med det hybride klasserommet.

Les hele saken

Relaterte artikler

Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...