Lanserer pensum som lydbok

– Vi ble raskt slått i bakken av mottagelsen, sier konserndirektør for Tjenester og vekst i Gyldendal. Nå følges lydsuksessen opp med den populære serien Grunnleggende sykepleie.

– Vi hadde en hypotese om at studenter har behov for støtte til repetisjon, samt en ressurs som kan brukes mens de gjør andre ting, forklarer Tom Christian Gotschalksen, konserndirektør for forretningsområdet Tjenester og vekst i Gyldendal. 

Han og kollegaene hadde lenge observert hvordan studenter benytter videoer som en del av læringen. Dette fungerer godt når nye ting skal læres, ulempen er at videoformatet krever full oppmerksomhet, i likhet med forelesninger og mange andre studiesituasjoner.

– Lyd egner seg derimot veldig godt for repetisjon, og repetisjon er nøkkelen til langsiktig læring. I tillegg får man en pause fra skjermen, forklarer Gotschalksen.

Ifølge SSB sin statistikk tilbringer studenter mer tid på jobb og trening enn noen gang tidligere. Det åpner for mange ledige øyeblikk mens de er underveis mellom hjemmet, arbeidet, studiestedet og treningssenteret, som kan benyttes til læring. 

– Da hypotesen var lansert, gjensto det å se om den stemte. Vi ble enige om å lage en testversjon hvor vi omarbeidet en pensumbok til lyd, og deretter se hvordan studentene tok den i bruk, sier Gotschalksen.

Tok lydmediet på alvor

Valget falt på Forbrukeratferd av forfatterne Ragnhild Eg, Asle Fagerstrøm, Nina Vogt og Magne Johannessen. En arbeidsgruppe bestående av digitale eksperter og forlagets beste folk på innhold, gikk i gang med å bearbeide bokmanuset.

– Vi innså raskt at vi måtte forenkle innholdet og skrive om hele manuset for å få det ned i 20-minutters bolker. Research på lydbokmarkedet viser nemlig at ideell varighet på et lydsegment er 20-25 minutter, sier Gotschalksen. – Å lese inn boken som en ren lydbok, var derfor aldri aktuelt. Da hadde kapitlene blitt altfor lange og budskapet for skriftlig i formen. I stedet brukte vi mange ressurser på omarbeidelse av manuset i samarbeid med forfatterne.

Arbeidsgruppen ble også nødt til å velge ut eksempler som det var mulig å forklare kun med lyd, uten støtte av illustrasjoner og kurver. Etter 5 måneders arbeid lå resultatet klart: 14 episoder på rundt 20 minutter. Den nye, digitale ressursen fikk navnet "Pensumlyd".

– I mars ble testen lagt gratis ut. Vi hadde ikke budsjett til markedsføring. Ingen av oss ante hvordan dette ville gå …, husker Gotschalksen.

Nådde 75 % av studentene

Rundt 2000 studenter er i målgruppen for boken Forbrukeratferd. Hvor mange ville benytte seg av lydversjonen, og hvor nyttig ville de oppleve den?
– Vi var veldig spente, forteller Gotschalksen. – Og vi ble raskt slått i bakken av mottagelsen! Første versjon av Pensumlyd har hatt 1500 unike lyttere, og mer enn 16 000 avspillinger. Det betyr at mange har lyttet flere ganger, og brukt lyden som et repetisjonsprodukt. Akkurat som hypotesen sa.

Gyldendal nådde med andre ord rundt 75 % av studentene som hadde boken som pensum. Flere enn 95 % av avspillingene var på Spotify, og Pensumlyd lå til og med en periode på 9. plass på topp ti podkast-listen til den populære strømmetjenesten.

– Inn mot eksamen får lytterkurvene en enorm peak, sier Gotschalksen. – Selv om morgenen på vei til eksamen, lyttet studentene til mer enn 1500 avspillinger av Pensumlyd!

Han og kollegaene er ikke de eneste som fikk seg en positiv overraskelse. Også bokens forfattere ble overrasket da de ble kontaktet av studenter via sosiale medier og takket for at de bidro til at produktet ble tilgjengeliggjort i lydformat. 

At hypotesen stemte, var det ikke lenger tvil om.

Ny versjon til sykepleiestudenter

– Vi ble så motiverte av suksessen at vi nå er i ferd med å sluttføre Pensumlyd for sykepleierstudenter. Denne gangen har vi valgt Grunnleggende sykepleie bind 3 av Gro H. Grimsbø, Nina J. Kristoffersen, Eli-Anne Skaug og Simen Alexander Steindal. Forfatterne har bidratt med å lese gjennom og godkjenne alt innholdet, sier Gotschalksen.

Pensumlyd kjøpes på nett. Nå ligger Forbrukeratferd og Grunnleggende sykepleie bind 3 ute. Prisen for Grunnleggende Sykepleie er 199kr for 6 måneder, men til sammenligning selges Forbrukeratferd for 179kr for 6 måneder eller 349kr for ett år.

– Også denne gangen har vi omarbeidet bokmanuset til et lydmanus, og delt det opp i ca 30 minutter lange segmenter. Alle i avdelingen har bidratt med å lese inn, selv jeg! Det var overraskende krevende, og en kjempeviktig erfaring for meg som jobber med lydprodukter, forteller Gotschalksen. – Gjennom arbeidet med Forbrukeratferd lærte vi at noen stemmer får dårlig respons, og at noen dialekter oppleves som vanskeligere enn andre. Samtidig verdsetter lytterne en variasjon av stemmer. Dette er interessant og nyttig kunnskap som vi har hatt nytte av under innspillingen av Grunnleggende sykepleie. Nå blir det spennende å se om vi vil oppleve det samme engasjementet med lydutgaven av sykepleiepensumet!