Aftenposten Junior og Gyldendal i ny satsing

Kombinerer kvalitetsjournalistikk og læremidler i én kraftfull pakke

Hva om du og elevene dine fikk tilgang til daglige nyhetsoppdateringer spesielt laget for barn? Og hva om det fulgte med oppgaver knyttet til kompetansemålene og en rekke smarte funksjoner for bedre læring? Nå finnes faktisk dette kinderegget. 

 

– Lærere ønsker stadig oftere å trekke dagsaktuelt nyhetsstoff inn i undervisningen. Problemet er å finne gode artikler og annet innhold som egner seg og passer for barn og unge. Mye tid går med på leting, googling og tilpassing, sier Hanne-Mari Eide Bennett, forlagssjef for kunder og kommunikasjon i Gyldendal Undervisning

Gyldendal har derfor inngått et samarbeid med Aftenposten om å distribuere Aftenposten Junior skole, en ganske ny digital nyhetstjeneste spesielt utviklet for elever i grunnskolen. Nyhetstjenesten ble lansert høsten 2021, men inngår nå som en del av Gyldendals læremiddeltilbud.

En kraftfull pakke

– Nyhetstjenesten baserer seg på Aftenposten Juniors journalistikk, men der papirutgaven er en ukeavis, oppdateres digitalutgaven daglig med dagsaktuelt og relevant stoff. Aftenposten Junior skole har dessuten mange ekstra funksjoner som både hjelper lærerne og skaper lese- og lærelyst, sier Aftenposten Junior-redaktør Mari Midtstigen.

Aftenpostenjunior01

Mens papirutgaven av Aftenposten Junior er en ukeavis, oppdateres digitalutgaven daglig med dagsaktuelt og relevant stoff, sier redaktør Mari Midtstigen.

 

Samarbeidet innebærer at Gyldendal overtar distribusjonsansvaret for Aftenposten Junior skole. Skolene kan få tilgang til avisen som en egen selvstendig tjeneste, men også i kombinasjon med Gyldendals digitale læringsmiljø. Det siste mener Hanne-Mari Eide Bennett er en kraftfull pakke.

– Da får man både Gyldendals helhetlige læreverk og lærerveiledninger i Skolestudio som lærerne trygt kan basere undervisningen på, humoren og sprelskheten fra fra Salaby-universet og i tillegg dagsaktuelle nyheter skrevet for barn. Her har elever og lærere på barnetrinnet så å si alt de trenger i én pakke, sier hun.

Aftenposten Junior skole

Aftenposten Junior skole er en digital nyhetstjeneste for barn og unge. Innholdet er spesielt utviklet for elever i grunnskolen og gjør det lettere for lærere å bruke nyheter i undervisningen.

Les mer

Se Aftenposten Junior skole

Skal skape leseforståelse

Det ligger mye tankearbeid og research bak Aftenposten Junior skole for at det skal bli et best mulig hjelpemiddel i undervisningen, og både lærere og elever har deltatt i utviklingen. Innspill fra brukerne har for eksempel ført til at det finnes egne emneknagger for innhold som elevene er engasjert i, som dyr, sport og gaming. Alt innhold er dessuten tagget opp mot kompetansemål i læreplanen. Det er også lagt inn oppgaver knyttet til innholdet. Her har Aftenposten fått pedagogisk bistand.

– Vi har lagt vekt på at det skal være veldig enkelt å finne stoff innenfor det området klassen skal jobbe med. Noen lærere bruker den digitale nyhetstjenesten til undervisning i spesifikke fag eller emner, men mange bruker den også til å skape leseengasjement, forteller produktsjef Lena Beate Hamborg Pedersen i Aftenposten Junior.

Image001

Slik kan nyhetene fra Aftenposten Junior skole bli synlige i Skolestudio. 

Aftenpostenjunior06
"Vi har lagt vekt på at det skal være veldig enkelt å finne stoff innenfor det området klassen skal jobbe med."
Lena Beate Hamborg Pedersen, produktsjef i Aftenposten Junior skole

Hun opplyser det har vært et viktig mål å øke elevenes leseforståelse. Én ting er å skape den indre motivasjonen for å lese. I tillegg er alle ord som kan være vanskelige å forstå «gulet ut» og forklart. Det er også mulig å få teksten lest opp, og du kan velge mellom bokmål og nynorsk. Noen artikler er dessuten oversatt til andre språk, blant annet ukrainsk.

– Vi er veldig opptatt av å beholde lesefokus. Derfor hyperlenker vi ikke ut av artiklene, vi passer på å bryte opp teksten og vi sørger for å ha både veldig korte og litt lengre artikler så vel som rene bildesaker. Universell utforming har vært veldig viktig, og vi skal være et godt tilbud også til elever med lesevansker eller konsentrasjonsutfordringer, sier Hamborg Pedersen.

Et demokratiprosjekt

Hanne-Mari Eide Bennett i Gyldendal Undervisning mener satsingen til syvende og sist er et demokratiprosjekt.

– Barn og unge drukner nærmest i informasjon og nyheter, ekte som falske. Aftenposten og Gyldendal har langt på vei et sammenfallende samfunnsoppdrag: Vi skal bidra til at barn lærer å navigere i dette landskapet og forstå verdien av redaktørstyrte medier. Som forlag kan vi i en viss grad levere aktualitetsstoff, men ikke slik Aftenposten gjør. Det vi derimot kan gjennom dette samarbeidet, er å bidra til å bringe deres solide kvalitetsjournalistikk inn i skoleverket, sier hun.

Hannemari
"Vi skal bidra til at barn forstår verdien av redaktørstyrte medier."
Hanne-Mari Eide Bennett, forlagssjef for kunder og kommunikasjon i Gyldendal Undervisning

Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. Læringsmiljøet har rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår.

Se Skolestudio

Salaby

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal. Her jobber pedagoger, designere, illustratører, programmerere og tekstforfattere tett sammen for å nå vår felles målsetning om at læring skal være gøy.

Se Salaby


Relaterte artikler

Variasjon er alt!

Variasjon er alt!

– Bruk digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig, er oppfordringen fra ungdomsskolelærer Vebjørn Bergsholm...
Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Slik vurderer du læreverk

Slik vurderer du læreverk

Fagfornyelsen betyr nytt læringsinnhold til grunnskolen og videregående skole. Men hvilke læreverk skal lærere,...