Utdanning

Vi skaper kompetanse for morgendagens utfordringer

Vårt hovedformål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet. Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet som formidler av historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse. Vi bidrar med innhold og tjenester som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen i alle faser av livet – målet om å skape kompetanse for å møte morgendagens utfordringer går dermed direkte inn i vår kjernevirksomhet. Både i våre læringsmidler, faglitteratur og i litteraturmarkedet har vi utgivelser som tematiserer samfunnsmessige utfordringer og muligheter.

Innenfor undervisning kan vi legge til rette for at det blir enklere for lærere og elever å jobbe med aktuelle samfunnstemaer som en del av undervisningen. I tillegg til aktiviteter innen kjernevirksomheten vår har Gyldendal et partnerskap med Norges Røde Kors der vi økonomisk støtter deres arbeid med digital leksehjelp, norsk trening og Nettverk etter soning. Vi har sammen blant annet utviklet digitale livesendinger for barne- og ungdomsskolen om krigen i Ukraina, avholdt seminar for lærere om hvordan kommunisere rundt vanskelige temaer og bidratt med forfattertreff og bibliotekhjørne til Nettverk etter soning. Vi har også bistått med læremidler til Fellesverket, Røde Kors’ 18 ungdomshus som ligger fordelt i 13 byer rundt om i landet.


Les mer om Gyldendals fokusområder:

Klima, miljø og menneskerettig-heter

Vi utvikler bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Les mer

Gyldendal 2022 LR 76

Ytringsfrihet

Redaksjonell frihet og ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og har vært en grunnleggende verdi siden Gyldendal Norsk Forlag ble etablert i 1925.

Les mer

Gyldendal Preview 009

Mangfold

For å utvikle oss som organisasjon og for å lykkes i vårt samfunnsoppdrag er vi avhengige av å ha medarbeidere som bidrar med ulik erfaring, bakgrunn og perspektiver.

Les mer

Gyldendal 2022 LR 57

Vil du lære mer om Gyldendals arbeid med bærekraft? 

Les mer