Bærekraft i Gyldendal

Verden opplever store utfordringer knyttet til å sikre et bærekraftig samfunn, og rammebetingelsene for næringslivet er i ferd med å endres. FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, Åpenhetsloven og FNs Naturvernavtale definerer ny retning. I Gyldendal ønsker vi å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale bærekraftutfordringer. Det gjør vi blant annet ved å forsvare ytringsfrihet, fremme bærekraftig forretningspraksis i hele verdikjeden, redusere klimagassutslipp, sikre mangfold i egen organisasjon og i våre utgivelser, samt skape kompetanse for morgendagens utfordringer.

Prinsipper og retningslinjer

For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere. Les mer:

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Retningslinjer for leverandører

Gyldendal Preview 166

Samarbeid

Gyldendal har høye ambisjoner for vårt bærekraftsarbeid, men vi når dem ikke alene. Derfor har vi inngått samarbeid med aktører som deler vårt verdigrunnlag og som hjelper oss med å nå våre bærekraftsmål. Les mer her.

Våre samarbeidspartnere:

Etisk handel Norge

Røde Kors

 

 

Gyldendal 2022 LR 51