Ytringsfrihet

Vi forsvarer redaksjonell frihet og ytringsfrihet

Redaksjonell frihet og ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og har vært en grunnleggende verdi siden Gyldendal Norsk Forlag ble etablert i 1925. Gyldendal har et ansvar for aktivt å oppsøke ulike meninger og legge til rette for et stort meningsmangfold. Vi skal fremme marginaliserte stemmer og bidra til å kjempe imot ytringsangst. Det rystende angrepet på forfatteren Salman Rushdie i 2022 viste med all tydelighet hvor viktig det fortsatt er å hegne om det frie ord og meningsmangfold.

Gyldendal innehar verv i Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg som arbeider med ytrings- og trykkefrihetens kår i Norge og utlandet. Gyldendal er partner i WEXFO, World Expression Forum, som arbeider for å styrke ytringsfriheten og årlig arrangerer et internasjonalt møtested for dette temaet på Lillehammer. I tillegg er Gyldendal investor i Norsk PENs fond for ytringsfrihet. Norsk PEN utøver sitt arbeid for ytringsfrihet nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre aktører.

Vår rolle som forlag er å jobbe for at ulike perspektiver og tolkninger kommer ut i offentligheten – også når slike utgivelser kommer på basis av forskjellige metoder og fortellerstiler. Gyldendal utgir gjerne bøker av forfattere som kan være dypt faglig uenige og bruke helt ulike metoder og tilnærminger. At våre bøker fører til uenighet og kritikk er prinsipielt sett av det gode. For oss som forlag er det viktig å holde fast ved prinsippet om at ulike tolkninger må, og skal, stå selvstendig mot hverandre i offentligheten.


Les mer om Gyldendals fokusområder:

Klima, miljø og menneskerettig-heter

Vi utvikler bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Les mer

Gyldendal 2022 LR 76

Mangfold

For å utvikle oss som organisasjon og for å lykkes i vårt samfunnsoppdrag er vi avhengige av å ha medarbeidere som bidrar med ulik erfaring, bakgrunn og perspektiver.

Les mer

Gyldendal 2022 LR 57

Utdanning

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet som formidler av historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse.

Les mer

Lowres 2018 PAS Gyldendal VGS Katta DSC 8045

Vil du lære mer om Gyldendals arbeid med bærekraft? 

Les mer