Charlotte U. Johannessen er førstelektor ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet Storbyuniversitetet. Eva Mikkelsen er sosionom og familieterapeut og jobber som Familie og inkluderingssjef i Askøy kommune. Sammen har de utgitt boken Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern.

I denne episoden av Fagbokpodden forteller forfatterne om hvordan barnehagen og barneverntjenesten jobber sammen i dag, myter rundt samarbeidet og hvordan de kan utvikle sin samhandlingskompetanse i møte med hverandre og i møte med foreldre. 

Lytt til episoden i iTunes, Spotify eller ved å spille av nedenfor. Programleder er Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen. 

Les mer om boka her

Om forfatterne

Charlotte U. Johannessen

Charlotte Johannessen er utdannet cand.polit med hovedfag i pedagogikk.

Hun er førstelektor ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet Storbyuniversitetet. I tillegg er hun ansatt i en deltidsstilling som spesialrådgiver ved Rvts-Øst. Hennes publikasjoner, forsknings- og utviklingsarbeid er rettet mot små barn i risikosituasjoner, tverretatlig samarbeid og utvikling av relasjonskompetanse i personalgrupper i barnehagen.

Johannessen har lang erfaring fra arbeid i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, og har spesialisering innen sped- og småbarns psykiske helse. Hun har også bred erfaring med kursvirksomhet for barnehagefeltet om sårbare barn og familier.

Eva Mikkelsen

Eva Mikkelsen

Eva Mikkelsen er utdannet sosionom, familieterapeut, cand.mag i barnevern og har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.

Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Hun har også vært leder for, og deltatt i, flere prosjekt i regi av blant annet Bufetat og Norlandsforskning. Hun jobber i dag som Familie og inkluderingssjef i Askøy kommune, med ansvar for barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, NAV, flyktningtjenesten, samt livsmestring, psykisk helse og rus.

 

Relaterte artikler