Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket er et bibliotek med bøker for barn i alderen 6 - 12 år. Tema i bøkene skal ivareta FNs 17 bærekraftsmål, og er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn. Tanken er at barna gjennom bøkene lettere skal forstå hva bærekraftsmålene betyr. Biblioteker består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekfraftsmål som blir kort forklart. Dette er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er utviklet i samarbeid mellom mange barnelitterære aktører. Sekretariatet ligger på Norsk barnebokinstitutt.

Les mer her

Her er oversikt over hvilke Gyldendaltitler som inngår i biblioteket: 

 

Relaterte artikler