Berit Nordstrand med bok om anti-inflammatorisk kosthold

Berit Nordstrand med bok om anti-inflammatorisk kosthold

Anti-inflammatorisk kosthold er den nye helserevolusjonen, og med OMSTART30 forklarer Berit Nordstrand hvordan riktig mat kan endre livet ditt. Les forordet her.

«Jeg har fått et nytt liv med din mat», er et utsagn jeg hører stadig oftere. Det møter meg på foredrag, i e-poster, i brev jeg får tilsendt og i rørende personlige møter. Siden jeg skrev min første bok Mat med mer i 2012, har jeg holdt foredrag og kurs for omkring 200 000 mennesker. Så langt har jeg formidlet kunnskap om sammenhengen mellom mat og helse i 13 bøker: flere metodebøker som hjelper deg å bli kvitt helsefarlig bukfett (12 uker til et sunnere liv), styrke effekten av trening (En ny start), bremse fremskyndet aldring (Ta vare på deg selv), styrke tarmbakteriefloraen), (Tarmens medisin) og nå OMSTART30, som handler om en metode som kan reparere lekk tarm, dempe inflammasjon i kroppen og gjøre deg friskere med mat som medisin.

Jeg kjenner på et inderlig behov for å hjelpe mine medmennesker. Behovet ledet meg til legestudier og påfølgende 25 års legetjeneste. Underveis erfarte jeg potensialet i mat som medisin. Som spesialist i klinisk farmakologi og toksikologi kunne jeg briljere med legemidler og kjemiske virkestoffer, men jeg kom mange ganger til kort. Flere av tilstandene vi behandlet, lot seg ikke reparere med legemidler. Kjemiske virkestoffer lindret symptomer på fysiske og psykiske helseplager, men kunne ikke lege dem. Pasientene våre spiste ofte
dårlig, var lite fysisk aktive og slet gjerne med psykiske helseplager, stress og dårlig søvn – listen var lang. Jeg erfarte at legemidler kunne lindre, men at god mat kan lege. Kronisk syke kan bli friske med mat som medisin. Som lege er jeg svært opptatt av forskning og forskningsresultater som kan omsettes i behandling og råd. Samtidig er en lege alltid avhengig av å bruke sin egen erfaring – empirien en selv har bygget opp, og erfaringer om det som har vist seg å virke også der hvor medisinsk forskning ikke kan gi oss alle svarene. Vi mennesker er komplekse, og det finnes ikke alltid et konkret svar. I tillegg er forskning ferskvare, og heldigvis produseres det store mengder med forskning på nettopp det området jeg interesserer meg for.

Formidling av kunnskap om mat som medisin er nå blitt en lidenskap og fulltidsgeskjeft for meg, og jeg har sagt opp min overlegestilling. Jeg brenner for å formidle kunnskap om matens potensial til alle. (...) I dag har vi forskningsbasert kunnskap som kopler inflammasjon til sykdom, og erfaring med anti-inflammatorisk (betennelsesdempende) mat som god medisin. Med avansert teknologi har vi langt på vei kartlagt menneskets tarmbakterierikdom,og dens betydning for helsetilstanden i menneskekroppen blir stadig klarere. Over hele verden forskes det nå på hvordan inflammasjon svekker både immunforsvaret, kroppen og hjernen. Inflammasjon gjør at kroppen eldes raskere og gir oss aldersrelaterte lidelser i ung alder. Det er påvist sammenhenger mellom svekket tarmbakteriemangfold (dysbiose), lekk tarm, inflammasjon og helseplager. Nå er vi ikke lenger bare prisgitt våre gener: Sykdom handler ikke bare om familiær belastning, flaks og uflaks. Vi kan i større grad ta regien over egen helse. Vi kan selv dempe inflammasjon. Vi aner bare begynnelsen på et forskningsfelt jeg tror vil revolusjonere den medisinske behandlingen. Ny kunnskap vil fremtvinge Ta en OMSTART30, en inflammasjonsdempende, reparerende nullstilling av maskineriet ditt. La OMSTART30 bidra til en kursendring hvor individtilpasset hverdagsmat – mat som medisin – kan gi deg et friskere liv.

Kjøp boka hos ark.no.

Berit-Nordstrand-med-bok-om-anti-inflammatorisk-kosthold

Relaterte artikler

Nytt år, nye muligheter!

Nytt år, nye muligheter!

Møt det nye året sterkere, sunnere og med nytt mot! Det er godt å sette seg nye mål. Vend motgang til medgang, test...