Vi lanserer forfatterstipend på 400 000 kroner

Underviser du i høyere utdanning og har en god idé til en lærebok eller et digitalt læremiddel som mangler i faget ditt?

I 2023 delte vi for første gang ut et forfatterstipend på 400 000 kroner til prosjekter vi tror kan lette innlæringen til studentene. Vi lanserte stipendet fordi studentene i høyere utdanning kanskje mer enn noen gang trenger pålitelig og kvalitetssikret pensum på norsk.

Det er særlig faglig kvalitet, pedagogisk formidling, språk og plan for gjennomføring som ble vektlagt ved vurdering av søknadene.

Prosjektet måtte være skrevet på norsk, være rettet mot et av forlagets utgivelsesområder, og det kunne ikke være en ny utgave av en tidligere utgitt lærebok.

Stipendet er nå delt ut og fordelt på prosjektene. Søknadene ble vurdert av redaksjonen i Gyldendal Akademisk.


Slik blir boken til

1. Konsept/idé. Idéen til bokprosjektet initieres enten av forfatteren selv eller ​av forlaget. Forfatteren videreutvikler ideen med bistand fra redaktøren, og sammen legger de en plan for omfang, målgruppe, struktur med mer.

2. ​Redaksjonelt team. Redaktøren og tekstkonsulenten bistår forfatteren i alle fasene av bokprosessen. Teamet sørger for at manuset kvalitetssikres, både faglig og språklig.

3. Skriveprosessen​. Vi har ansvar for å gi deg veiledning og tilbakemelding i manusutviklingen og kvalitetssikre alle sider av manuset (innhold, struktur, formidling, språk med mer).

4. Design. Vi samarbeider med dyktige omslagsdesignere for å sørge for å gi boken et uttrykk som er tilpasset målgruppen. 

5. Salg, markedsføringog lansering. Boken markedsføres både i tradisjonelle kanaler (nettside, nyhetsbrev) og i sosiale medier og podkast. Vi har også tett kontakt med fagmiljøene og presse. 

Ulike måter å presentere innholdet

Alle våre bøker blir tilgjengelige som e-bok og fagbøker rettet mot profesjonsmarkedet innenfor jus og arbeidsliv publiseres i Rettsdata.

Vi har lang erfaring med å utvikle digitale læringsverktøy og plattformer, og har god innsikt i hva målgruppen ønsker seg. Digitale tjenester er etterspurt blant studenter og yrkesutøvere. For å møte dette behovet har vi utviklet tjenester som RiktigQudos, Pensumlyd og en rekke digitale arbeidsbøker.

Sammen utforsker vi mulighetene i de digitale tjenestene.


Bli kjent med oss i Gyldendal

Hvem er vi?

 

I Gyldendal Akademisk brenner vi for å utvikle relevant faglitteratur og gode kunnskapsressurser som bidrar til læring, utdanning og kompetanse for studenter og yrkesutøvere.

Les mer om Gyldendal

Interessert i en prat?

Du har kanskje noen spørsmål rundt det å utgi fagbok. Ikke nøl med å ta kontakt med oss! Nedenfor finner du oversikt over redaktører innenfor de ulike redaksjonsområdene våre. 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om stipendet?

Vibeke Høegh-Omdal

Redaksjonssjef