Gyldendalstipendet

Gyldendalstipendet er ment å gi nye litterære stemmer tid og økonomisk rom til å utvikle seg. Det er tiltenkt deg som liker å skrive, og som kanskje ønsker å bli forfatter. Du vil gjerne utvikle deg videre, og skulle gjerne hatt mer tid til å konsentrere deg om skriveprosjektet ditt. Med Gyldendalstipendet ønsker vi å bidra til større bredde og mangfold i den norske litterære offentligheten. Stipendet består av en samlet sum på kr 200 000, og deles ut til en eller to mottakere på grunnlag av søknad.

Gyldendalstipendet:

 • Stipendets siktemål er å bidra til å gjøre den norske litterære offentligheten mer representativ for samfunnet som helhet.
 • Stipendet er tiltenkt skrivende med minoritetserfaring.
 • Nye og uetablerte søkere vil bli prioritert.
 • Stipendet består av en total sum på NOK 200 000. Summen kan gis til én eller deles på to.
 • Stipendsøkere vurderes av en jury bestående av seks jurymedlemmer, som enten skriver selv eller arbeider profesjonelt med tekst.
 • Stipendet etableres for fem år, og ble delt ut for første gang ut i 2023.

Stipendkriterier

 • Stipendmottaker skal ønske å skrive enten skjønnlitterært eller sakprosa, fortrinnsvis med sikte på et bokprosjekt, men kritikk og annen type litterær virksomhet vil også bli vurdert.
 • Stipendmottaker blir tildelt en av Gyldendals forlagsredaktører som veileder.
 • Det forutsettes at stipendmottaker ikke er i eller innleder formelt eller uformelt samarbeid med annet forlag det første kalenderåret etter tildelingen.
 • Søknaden skal bestå av en presentasjon av stipendsøkeren og en begrunnelse for søknaden, i tillegg til 10-40 siders arbeidsprøve.

 

For å søke:

Skriv en til to sider om deg selv om hvorfor du søker stipendet (hvordan stipendet skal benyttes), og lever en skriveprøve/tekst på 10-40 sider. Skriveprøven kan være skjønnlitteratur eller sakprosa, og kan være én eller flere tekster (for eksempel artikler eller noveller).

Søknaden leveres digitalt. Send søknad og skriveprøve til gyldendalstipendet@gyldendal.no. Søknadsfristen er 15. februar.

Ved innsendelse av søknad til Gyldendalstipendet samtykker du til at Gyldendal behandler personopplysninger av særskilte kategorier som du som søker har oppgitt i søknaden. Søknader slettes innen to uker etter kåring av vinner. Samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake. For mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, se Gyldendals personvernerklæring.

Har du spørsmål om stipendet eller søknadsprosess, kan du ta kontakt med Trude Rønnestad eller Kari Marstein.

Juryen består av:

 • Zeshan Shakar, forfatter
 • Yohan Shanmugaratnam, forfatter og journalist
 • Sarah Zahid, forfatter og samfunnsdebattant
 • Tonje Vold, professor, Universitetet i Oslo
 • Kari Marstein, forlagssjef, norsk skjønnlitteratur, Gyldendal
 • Trude Rønnestad, redaktør, norsk skjønnlitteratur, Gyldendal

Relaterte artikler

Comeback fra McCarthy

Comeback fra McCarthy

16 år etter hans forrige utgivelse er USAs viktigste nålevende forfatter, Cormac McCarthy, igjen aktuell. Dette er...